Khoản nợ khủng đặt dấu hỏi an toàn tài chính tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Đến cuối năm 2018, nợ phải trả của Tổng Công ty Giấy Việt Nam ở mức 4.605 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu chỉ 1.482 tỷ đồng. Như vậy nợ đã gấp cao gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu đã đặt ra dấu hỏi rất lớn về an toàn tài chính của doanh nghiệp Nhà nước này.
Khởi công dự án chăn nuôi bò sữa hơn 3.800 tỷ đồng tại Thanh Hóa Hà Nội: Đầu tư xây dựng bãi đỗ xe ngầm trong công viên Thủ Lệ Nhiều dự án tại huyện Mê Linh có dấu hiệu "hoang hóa"

Mới đây, Tổng Công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY cho thấy nhiều vấn đề về tài chính của doanh nghiệp Nhà nước này.

khoan no khung dat dau hoi an toan tai chinh tai tong cong ty giay viet nam
Nợ phải trả của Tổng Công ty Giấy Việt Nam ở mức 4.605 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu chỉ 1.482 tỷ đồng.

Theo đó, năm 2018, doanh thu thuần của Tổng Công ty Giấy Việt Nam đạt 2.653 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với năm 2017. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng lại chiếm tới 2.190 tỷ đồng, tăng gần 280 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 463 tỷ đồng.

Trong năm vừa qua, khoản doanh thu hoạt đồng tài chính của Tổng Công ty Giấy Việt Nam tăng rất mạnh từ mức 2,8 tỷ đồng năm 2017 lên mức 51,2 tỷ đồng. Chi phí lãi vay của doanh nghiệp này cũng giảm từ mức 36,9 tỷ đồng xuống còn 27,3 tỷ đồng.

 
 

Đáng nói, trong khi năm 2017 Tổng Công ty Giấy Việt Nam ghi nhận khoản lãi trong công ty liên doanh, liên kết tới 114,7 tỷ đồng thì năm 2018 lại lỗ 132 triệu đồng nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Giấy Việt Nam giảm mạnh so với năm 2017 từ mức 139 tỷ đồng xuống còn 115,3 tỷ đồng.

Kết quả, trong năm 2018, Tổng Công ty Giấy Việt Nam ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chỉ 106,4 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 30% so với mức 151,6 tỷ đồng năm 2017.

Chiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất, đến hết năm 2018, Tổng Công ty Giấy Việt Nam ghi nhận mức tổng tài sản là 6.148 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 180 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là hàng tồn kho chiếm tới 1.041 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn 263,5 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn 3.387 tỷ đồng.

Đặc biệt, sau khi trừ đi giá trị hao mòn lũy kế lên tới 2.563 tỷ đồng thì khoản tài sản cố định hữu hình của Tổng Công ty Giấy Việt Nam chỉ còn 578 tỷ đồng, trong khi nguyên giá là 3.141 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất, tính đến thời điểm cuối năm 2018, nợ phải trả của Tổng Công ty Giấy Việt Nam ở mức 4.605 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu chỉ 1.482 tỷ đồng. Như vậy nợ đã gấp cao gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu đã đặt ra dấu hỏi rất lớn về an toàn tài chính của doanh nghiệp Nhà nước này.

Tuổi trẻ và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile