Kho bạc Nhà nước phát hiện 1.130 khoản chi chưa đúng quy định

Trong 4 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát khoảng 293 nghìn tỷ đồng chi đầu tư và thường xuyên ngân sách Nhà nước, qua đó đã phát hiện 1.130 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định...
Ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi hơn 35 nghìn tỷ trong 4 tháng đầu năm Ôtô ồ ạt nhập về Việt Nam, ngân sách Nhà nước có thêm 11.588 tỷ đồng Ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi xấp xỉ 370 tỷ đồng mỗi ngày

Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 4/2019 và 4 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, thu cân đối ngân sách Nhà nước tháng 4/2019 ước đạt 133,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng đạt 517,87 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nội địa tháng 4 ước đạt 111,6 nghìn tỷ đồng không kể khoản thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại các tổ chức kinh tế thì tăng gần 26 nghìn tỷ đồng so với tháng trước.

kho bac nha nuoc phat hien 1130 khoan chi chua dung quy dinh
Ảnh minh họa.

Luỹ kế thu 4 tháng năm 2019 đạt 424,96 nghìn tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán năm, tăng 14% so cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 đạt 33,9% dự toán năm, tăng 16%). Ước tính cả nước có 52/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 32%), trong đó 40 địa phương thu đạt trên 35% dự toán; 56/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu từ dầu thô ước đạt 4,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng thu ước đạt 18,29 nghìn tỷ đồng, bằng 41% dự toán năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 17,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng đạt ước đạt 73,9 nghìn tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán năm, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 111,6 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán năm, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2018; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9% dự toán năm.

Ở chiều ngược lại, trong công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước, báo cáo cho biết, trong tháng 4, chi ngân sách Nhà nước ước đạt 114,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 429,8 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán năm, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 68,5 nghìn tỷ đồng, bằng 16% dự toán năm, tăng 5,4%; chi trả nợ lãi đạt 39,69 nghìn tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán năm, giảm 4,9%; chi thường xuyên đạt 319,68 nghìn tỷ đồng, bằng 32% dự toán năm, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách nên cân đối ngân sách Nhà nước tháng 4 và 4 tháng có thặng dư. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Tổng số đã phát hành được 82 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (chưa bao gồm 7 nghìn tỷ đồng phát hành nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội) với kỳ hạn bình quân là 12,51 năm, lãi suất bình quân là 4,92%/năm.

Trong 4 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát khoảng 293 nghìn tỷ đồng chi đầu tư và thường xuyên NSNN, qua đó đã phát hiện 1.130 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 3,9 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 4, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 33.055 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 420.694 triệu đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước 716.554 triệu đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 91.945 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 854.525 triệu đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước 2.104.363 triệu đồng.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile