Khen thưởng tập thể thực hiện tốt phong trào Phụ nữ Yên Bái với môi trường

Hội LHPN tỉnh Yên Bái khen thưởng các tập thể thực hiện tốt Phong trào “Phụ nữ Yên Bái với môi trường xanh - sạch - đẹp” và các chi hội trưởng tiêu biểu.
Người phụ nữ khóc lóc, lột đồ trước cửa quán bar 1900 Người phụ nữ xi-nhan bằng chân trên phố Hà Nội Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao quà cho học sinh khó khăn trước ngày khai giảng năm học mới

Gặp mặt cán bộ, chi hội trưởng tiêu biểu Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trong 90 năm qua cùng với phụ nữ cả nước, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã phát huy sáng tạo, sự năng động triển khai hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trong toàn tỉnh, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới. Cùng với đó, Hội đã tập hợp, vận động đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí  Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội.
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh Yên Bái.

Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc vận động do Hội phát động đã khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khích lệ, động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống cần cù, năng động, sáng tạo; tạo được sự lan toả mạnh mẽ trong xã hội, đem lại hiệu quả thiết thực.

Các nhiệm vụ công tác Hội được thực hiện sáng tạo, hiệu quả, nổi bật như nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, các cấp Hội đã tín chấp với các Ngân hàng trên 72,1 tỷ đồng cho trên 114 nghìn lượt người vay phát triển kinh tế; hỗ trợ 1.204 phụ nữ khởi nghiệp; trên 400 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ làm chủ; giúp cho 5.625 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2016 - 2020 toàn tỉnh còn khoảng 4,93%/năm.

Hội đã hỗ trợ xây dựng được 128 nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, vận động được gần 8 tỷ đồng thực hiện các hoạt động xã hội, công tác nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 bùng phát, hưởng ứng phát động của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội đã ủng hộ may và phát miễn phí trên 250.000 chiếc khẩu trang, gần 13 nghìn mặt nạ chống giọt bắn, trên 3.800 bánh xà phòng, trên 2.500 lít và 4.000 chai dung dịch sát khuẩn…

Tổ chức bộ máy, cán bộ Hội luôn được củng cố, kiện toàn. Đến nay, toàn tỉnh có 173 cơ sở Hội, 2.519 chi/tổ hội phụ nữ và trên 152 nghìn hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên toàn tỉnh đạt 76,5%.

Thừa ủy quyền của ĐCT Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Triệu Bích Ngọc - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Kỷ niệm chương vì sự phát triển của PN cho 2 Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh
Thừa ủy quyền của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Triệu Bích Ngọc - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái trao Kỷ niệm chương vì sự phát triển của PN cho 2 Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái.

Với những thành tích và đóng góp của các tầng lớp phụ nữ Yên Bái, Hội LHPN tỉnh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, nhiều năm là đơn vị dẫn đầu trong Khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh, trong cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, được nhận Bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái - Tạ Văn Long đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh Yên Bái đạt được trong những năm qua. Đồng thời qua đây Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng mong muốn Hội LHPN tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Một là, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cần nhận thức sâu sắc và hành động thiết thực giúp chị em phụ nữ nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trước hết là tuyên truyền, quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết, Chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội để triển khai thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Hai là, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong gần 3 tháng cuối năm 2020, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 190, Kế hoạch số 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020.

Ba là, tích cực đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động, tập hợp hội viên phụ nữ thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động của hội, nhằm hướng tới mục tiêu thu hút, động viên đông đảo các tầng lớp phụ nữ thi đua học tập, lao động, sản xuất; giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Tập trung giải quyết những vấn đề mới, khó, được xã hội và phụ nữ quan tâm; kịp thời tuyên truyền, động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ của Hội và của tỉnh giao cho.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Yên Bái trao chứng nhận cho các chi hội trưởng tiêu biểu
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Yên Bái trao chứng nhận cho các chi hội trưởng tiêu biểu.

Bốn là, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027; Chỉ thị số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo thành công Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng tiến độ đề ra.

Năm là, phát động phong trào thi đua trong toàn hội viên, phụ nữ, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Phụ nữ các cấp và Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dịp này thừa ủy quyền, đồng chí Triệu Bích Ngọc - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã trao Kỷ niệm chương của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 2 đồng chí Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái có nhiều đóng góp cho công tác Hội và khen thưởng các tập thể thực hiện tốt Phong trào thi đua “Phụ nữ Yên Bái với môi trường xanh - sạch - đẹp” và các chi hội trưởng tiêu biểu.

Thanh Hà
Phiên bản di động