Khen thưởng các tập thể có thành tích trong tổ chức hội thảo về phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 5270/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội”.
Chuỗi hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tại Hoàng Thành Thăng Long Phát lộ nhiều dấu tích khảo cổ cần được giải mã tại Chính điện Kính Thiên Hoàng thành Thăng Long có nét độc đáo riêng, nối tiếp suốt chiều dài lịch sử

Theo quyết định, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 3 tập thể gồm: Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, đã có thành tích trong tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội”.

Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội” được tổ chức tháng 9-2022 tại Hà Nội.
Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội” được tổ chức tháng 9/2022 tại Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố cũng tặng Bằng khen cho 13 cá nhân gồm: Bà Phạm Thị Thu Huyền, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố; ông Nguyễn Anh Dũng, chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND thành phố; ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; bà Đỗ Ngọc Yến, Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm di sản, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; bà Chu Thị Hiền, chuyên viên Phòng Nghiên cứu sưu tầm di sản, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; Bà Bùi Thị Hải Yến, chuyên viên Văn phòng Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; ông Christian Manhart, Trưởng đại diện Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội; bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa, Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội; bà Lê Thị Hồng Vân, Đại sứ, Trưởng phái đoàn, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO, Bộ Ngoại giao; ông Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam; ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, đã có thành tích trong tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội”.

Diệu Linh
Phiên bản di động