Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Khát vọng hùng cường và phát triển của dân tộc trông chờ vào đột phá thể chế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, khát vọng hùng cường của dân tộc phải trông chờ vào các đột phá về thể chế.
Văn học, nghệ thuật khơi dậy sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải thể hiện tinh thần dân tộc trong chuyển đổi số Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần

Ngày 7/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt, chúc Tết đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, khép lại năm 2021 với bộn bề công việc, rất nhiều lo toan nhưng nhìn chung cử tri và Nhân dân đều ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Quốc hội.

Năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, còn rất nhiều công việc ở phía trước.

"Chúng ta có quyền tự hào nhưng không được phép chủ quan, thỏa mãn với những gì đã đạt được", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói, đồng thời lưu ý phải chuẩn bị tâm thế, biến những điều bất thường trở thành bình thường để đáp ứng yêu cầu cuộc sống như trong năm 2021.

Về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phải đáp ứng được yêu cầu kiến tạo để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn nữa, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa. Thu nhập bình quân đầu người của nước ta năm nay mới phấn đấu đạt 3.900 USD/người. Do đó, khát vọng hùng cường, phát triển và ý chí quật cường của dân tộc phải trông chờ vào các đột phá chiến lược đã được Đảng ta xác định, trong đó có đột phá về thể chế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

"Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội còn rất lớn. Làm sao để chúng ta có một hệ thống pháp luật về mặt hình thức phải đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận nhưng về mặt nội dung phải đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh và bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Về hoạt động giám sát, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau Tết, các Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải làm việc hết công suất và hết tốc lực. Mục đích cuối cùng của hoạt động giám sát nhằm đảm bảo xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Mọi người dân phải được thụ hưởng những thành quả của phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới.

Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, mọi quyết định của Quốc hội phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và trước hết; Vì lợi ích của quốc gia, lợi ích của dân tộc để xem xét quyết định, trong lợi ích của quốc gia, dân tộc có lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

TTTĐ
Phiên bản di động