Khang Điền bổ nhiệm Tổng Giám đốc 36 tuổi

Ông Vương Văn Minh vừa được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc thay cho ông Lê Quang Minh, người vừa từ nhiệm vì lý do cá nhân.
Ông Lê Hải Trà làm Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTX Holdings “phớt lờ” Nghị định Chính phủ

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền vừa công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự chủ chốt.

Theo đó, Hội đồng quản trị Khang Điền thông qua việc ông Lê Quang Minh thôi giữ chức danh Tổng giám đốc và Người đại diện pháp luật công ty từ ngày 3/3/2021.

Khang Điền bổ nhiệm Tổng Giám đốc 36 tuổi
Ông Vương Văn Minh - Tổng Giám đốc Khang Điền

Ông Lê Quang Minh có đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc Khang Điền với lý do cá nhân. Bên cạnh đó, Khang Điền bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với ông Vương Văn Minh.

Được biết, ông Vương Văn Minh sinh năm 1985. Ông Minh gia nhập Khang Điền từ năm 2018 và là một trong hai Phó Tổng Giám đốc của Khang Điền mới được bổ nhiệm ngày 8/2 vừa qua.

Trước đó, ông Vương Văn Minh là Trợ lý Hội đồng quản trị của Khang Điền. Ông Minh có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

Năm 2020, Khang Điền ghi nhận doanh thuần đạt hơn 4.532 tỷ đồng, tăng 61% so với năm trước, chủ yếu đến từ mảng kinh doanh chính là chuyển nhượng bất động sản (4.545 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 1.154 tỷ đồng, tăng 25,9% so với năm 2019.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Khang Điền tăng 5% so với đầu năm, lên mức 13.888 tỷ đồng. Trong đó, công ty ghi nhận giá trị hàng tồn kho hơn 7.338 tỷ đồng, chiếm 53% trong cơ cấu tổng tài sản.

Nợ phải trả của Khang Điền đến cuối năm 2020 hơn 5.730 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile