Khẩn trương tiếp nhận vắc xin COVID-19 được phân bổ tiêm mũi 3, mũi 4, tiêm cho trẻ

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành về việc tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
Sử dụng vắc xin phòng COVID-19 Pfizer để tiêm chủng mũi 1 cho trẻ em từ 6 - dưới 12 tuổi Gần 2,5 triệu liều vắc xin COVID-19 Pfizer được phân bổ để tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi Tiếp nhận hơn 7,2 triệu liều vắc xin để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế đã có Công điện số 708/CĐ-BYT và Công điện số 710/CĐ-BYT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 nhằm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

undefined
Ảnh minh hoạ

Ngày 19/5/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có Văn bản số 1137/ VSDTTƯ-TCQG hướng dẫn các tỉnh/thành phố triển khai đồng thời vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại mũi 3 và triển khai triển khai tiêm nhắc mũi 4 đặc biệt ưu tiên triển khai sớm cho đối tượng công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp, người làm dịch vụ du lịch có nguy cơ lây nhiễm cao.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh/thành phố tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tập trung đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên trong quý II/2022 và tổ chức tiêm chủng mũi 4 theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 2357/BYT-DP và hướng dẫn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác truyền thông để người dân đồng thuận đi tiêm chủng mũi 3, mũi 4 kịp thời, đầy đủ;

Ngoài ra, khẩn trương tiếp nhận số vắc xin đã được phân bổ tại Quyết định số 443/QĐ VSDTTƯ phân bổ đợt 146,147.

"Số lượng vắc xin đã phân bố tại Quyết định nêu trên tương ứng với 30% số đối tượng cần tiêm mũi 3 còn lại của các địa phương"- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, đồng thời đề nghị các tỉnh/thành phố tổ chức triển khai đảm bảo sử dụng hết số vắc xin được phân bổ, việc điều chuyển vắc xin giữa các tỉnh/thành phố là rất khó thực hiện.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ/ Viện Pasteur tăng cường giám sát hỗ trợ thúc đẩy tiếp nhận vắc xin và tiến độ tiêm chủng để đảm bảo không hủy bỏ vaccine do hết hạn sử dụng.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, sẽ cập nhật báo cáo Bộ Y tế hàng tuần về tình hình tiếp nhận vắc xin và kết quả triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của các địa phương để Bộ Y tế kịp thời tăng cường chỉ đạo.

Sử dụng vắc xin phòng COVID-19 Pfizer để tiêm chủng mũi 1 cho trẻ em từ 6 - dưới 12 tuổi Sử dụng vắc xin phòng COVID-19 Pfizer để tiêm chủng mũi 1 cho trẻ em từ 6 - dưới 12 tuổi
Gần 2,5 triệu liều vắc xin COVID-19 Pfizer được phân bổ để tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi Gần 2,5 triệu liều vắc xin COVID-19 Pfizer được phân bổ để tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi
Tiếp nhận hơn 7,2 triệu liều vắc xin để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi Tiếp nhận hơn 7,2 triệu liều vắc xin để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi
Phương Thu
Phiên bản di động