Khám phá gia tài sách cho người nghèo của lão nông miền Tây

Thư viện tư nhân Tứ Hưng của ông Huỳnh Tấn Hưng (Vĩnh Long) đã tồn tại hơn 20 năm, đây là địa điểm thân thuộc của người dân trong vùng, họ có thể đến đây đọc sách miễn phí, trao đổi thông tin với nhau.
Xem phiên bản mobile