Khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vì mục tiêu kinh tế số

Ngày 25/2, Bộ Công an tổ chức Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.
COVID-19 tại ASEAN hết 4/1: Toàn khối thêm 18.476 ca mắc; Indonesia bỏ thi quốc gia vì dịch bệnh Độc đáo những bí quyết sống hạnh phúc của một số quốc gia trên thế giới

Lực lượng Công an được thực hiện chiến dịch xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) để tạo tiền đề xây dựng Chính phủ điện tử, xã hội số, kinh tế số.

khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.
Thủ tướng Chính phủ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Ảnh Báo Nhân dân

Ngay sau khi có các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bộ trưởng Công an làm Trưởng ban, ba đồng chí Thứ trưởng là Phó Trưởng ban và lãnh đạo 10 Cục nghiệp vụ liên quan là thành viên để chỉ đạo triển khai thực hiện dự án. Đồng thời tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch số 82 ngày 4/3/2020 xác định tám nhóm nhiệm vụ, 48 công việc để thực hiện Dự án dân cư và Kế hoạch số 389 ngày 8/9/2020 với chín nhóm nhiệm vụ, 55 công việc để thực hiện dự án CCCD.

Trong quá trình thu thập dữ liệu, Bộ Công an đã thành lập gần 100 đoàn công tác với hơn 200 lượt và gần 6.000 đoàn của Công an các địa phương kiểm tra, phúc tra đến tận cơ sở, bảo đảm chính xác thông tin đã thu thập; một số đồng chí Giám đốc cũng đã xuống tận cấp xã để kiểm tra, đôn đốc. Từ đó, nắm tình hình cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hai dự án, kịp thời thống nhất đưa ra những giải pháp hiệu quả cho từng địa phương.

Về dự án này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và UBND các địa phương tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công an trong quá trình xây dựng hai dự án, bảo đảm đồng bộ, kết nối trong xây dựng Chính phủ điện tử. Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Bộ Công an trong quá trình xây dựng hệ thống Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống Sản xuất, cấp, quản lý CCCD để bảo đảm nguyên tắc hiện đại đồng bộ, bảo mật cao và chống lãng phí xuyên suốt trong quá trình thực hiện hai dự án.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp Bộ Công an xây dựng phí, lệ phí khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm hiệu quả tái đầu tư, duy tu bảo dưỡng và khai thác dữ liệu. Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử làm thông tin đầu vào cho Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, đối chiếu cơ sở dữ liệu về hộ tịch bảo đảm thống nhất với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định hộ tịch đối với các trường hợp đặc biệt...

Được biết, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đơn vị chủ trì về công nghệ cho Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Từ tháng 9/2020 đến 2/2021, VNPT đã triển khai xong toàn bộ hạ tầng kết nối, tích hợp hệ thống và triển khai các phần mềm ứng dụng cũng như tổ chức đào tạo huấn luyện cho hơn 23 nghìn cán bộ chiến sĩ công an sử dụng hệ thống.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile