Khai mạc Triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ” nhân kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam

Sáng 24/2, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra lễ khai mạc Triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ” nhân kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023).
Nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam 60 tham luận được trình bày tại Hội thảo khoa học về Đề cương Văn hóa Việt Nam Sắp phát sóng phim tài liệu về Đề cương Văn hóa Việt Nam Đề cương Văn hóa Việt Nam soi đường cho sự phát triển đất nước Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam

Phát biểu khai mạc triển lãm, TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh: "Đề cương về Văn hoá Việt Nam năm 1943 là văn kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, chỉ ra con đường vận động, phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam. Đề cương với phương châm chiến lược "Dân tộc - Khoa học - Đại chúng" đã thu hút, tập hợp được đông đảo trí thức, văn nghệ sĩ, trong đó có hoạ sĩ".

Khai mạc Triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ” nhân kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam
Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Đề cương về Văn hoá Việt Nam năm 1943 là văn kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, chỉ ra con đường vận động, phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam.

Triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ” thể hiện sự hưởng ứng, vận động và chuyển biến về nhận thức tư tưởng của giới văn nghệ sĩ, từ bỏ cuộc sống chốn phồn hoa đô thị để tham gia vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, dũng cảm nhận trách nhiệm xây dựng và phát triển nền văn hóa mới Việt Nam.

Khai mạc Triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ” nhân kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam
Triển lãm trưng bày 80 bức ảnh từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Triển lãm trưng bày 80 bức ảnh từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, được sáng tác từ năm 1945 – 1954 trên chất liệu giấy, in, bột màu… của 30 tác giả thuộc thế hệ họa sĩ đầu tiên của nền mỹ thuật Việt Nam.

Khai mạc Triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ” nhân kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam
Triển lãm thu hút nhiều bạn trẻ tham dự

Từ những người con của mọi miền đất nước, các họa sĩ đã trở thành chiến sĩ trên mặt trận văn hóa: họ vẽ tranh, tổ chức triển lãm, làm báo, tuyên truyền, dạy mỹ thuật, hay trực tiếp tham gia chiến đấu; lấy nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân làm niềm cảm hứng, đề tài sáng tác.

Khai mạc Triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ” nhân kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam

Triển lãm góp phần làm phong phú các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về sự kiện 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Khai mạc Triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ” nhân kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam
Triển lãm là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện tuyên truyền về 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam
Bảo Phương
Phiên bản di động