Khai mạc Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Yên Bái nhằm thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.
Yên Bái: Tuyên dương giáo viên trẻ tiêu biểu năm 2020 Yên Bái: Ra quân tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện Thanh tra Sở Giao thông vận tải Yên Bái xử phạt gần 300 trường hợp vi phạm

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong 2 ngày (15 và 16/12/2020) với nhiều nội dung quan trọng, với nhiệm vụ trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Khai mạc Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Yên Bái thảo luận, quyết định các nội dung quan trọng của năm 2021 và của giai đoạn 2021-2025, nhất là các nội dung thể chế Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Yên Bái luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận các báo cáo và dự thảo nghị quyết; trong đó, đánh giá thẳng thắn những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020; từ đó, kiến nghị các giải pháp khả thi để thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và quyết định các nội dung quan trọng của Kỳ họp.

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo: "Kỳ họp thứ 20 – HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong bối cảnh chúng ta đang ra sức thi đua hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2020 để chào mừng thành công Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; quyết nghị thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; thông qua một số đề án chính sách về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 và thông qua một số nghị quyết quan trọng".

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh, "Để các đại biểu có thêm căn cứ thảo luận, quyết định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số vấn đề cụ thể bao gồm về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến nay tỉnh Yên Bái có 24/32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch.

Khai mạc Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát, chất lượng, hiệu quả của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắng chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, kiến nghị những giải pháp khả thi, hiệu quả để khắc phục trong thời gian tới.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, phân tích, đánh giá đúng những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để quyết nghị thông qua Bộ chỉ tiêu pháp lệnh với mục tiêu phấn đấu cao, đồng thời có giải pháp khả thi, hiệu quả và lộ trình phù hợp để đảm bảo hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm và trong cả nhiệm kỳ.

Về một số đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025, đồng chí đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ lưỡng, thận trọng, cân nhắc nhiều chiều từ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện, phương thức hỗ trợ cho đến nguồn lực thực hiện và nhất là tính khả thi, hiệu quả của các đề án, chính sách trước khi thống nhất thông qua, tạo cơ sở, hành lang pháp lý để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh".

Ông Đỗ Đức Duy đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh Yên Bái khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái thành các quyết định, đề án, chương trình, kế hoạch và giải pháp điều hành sát thực, hiệu quả. HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong tỉnh tích cực giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile