Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV

Sáng 26/12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp không thường kỳ) để xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền.
Khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV
khai mac ky hop thu 12 hdnd thanh pho ha noi khoa xv
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu khai mạc kỳ họp

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, HĐND thành phố vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 - kỳ họp thường lệ thông qua 17 nghị quyết, bảo đảm đúng quy định của Luật và hiện nay nghị quyết của HĐND đang được triển khai ở các cấp.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình, yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và triển khai thực hiện một số quy định mới của Trung ương mà HĐND phải quyết định, tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét và quyết nghị về giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ 1/1/2020 đến 31/12/2024.

Chủ tịch HĐND TP cho biết, theo quy định của Luật đất đai, bảng giá đất của các địa phương được xây dựng định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1 tháng 1 của năm đầu kỳ.

Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố được HĐND thành phố thông qua tại nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 3/12/2014 và UBND thành phố quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2019, nên việc xây dựng bảng giá đất mới áp dụng từ 1/1/2020 là cần thiết, phù hợp với quy định của Luật đất đai.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét và quyết nghị về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 3/12/2018 và Nghị định 34/2019/NĐ-CP và các kế hoạch của Thành ủy về chủ trương kiện toàn thôn, tổ dân phố gắn với kiện toàn các tổ chức chính trị cơ sở; UBND thành phố đã xây dựng đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố đồng thời chỉ đạo các địa phương rà soát thực trạng về tổ chức thôn, tổ dân phố trên địa bàn, dự kiến phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm điều kiện quy mô theo quy định.

Việc kiện toàn thôn, tổ dân phố, để có quy mô hợp lý, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ dân phố, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân theo chỉ đạo của Thành ủy là rất cần thiết và đúng quy định của Luật.

Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile