Khai mạc họp kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các chức danh chủ chốt khác.
Yên Bái: Ngôi nhà của cụ bà bị thiêu trụi hoàn toàn giữa trưa nắng nóng Tỉnh Yên Bái trồng mới phủ xanh được gần 13 nghìn Ha rừng

Sáng 4/7, HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Yên Bái.

Khai mạc họp kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026
Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp đó, kỳ họp sẽ thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự HĐND tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiến hành bầu các chức danh chủ chốt UBND tỉnh Yên Bái.

Khai mạc họp kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Yên Bái cũng sẽ bầu các Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Yên Bái năm 2021.

Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái đã ban hành Giấy triệu tập và Giấy mời gửi đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp bắt đầu từ 08 giờ ngày 24/6/2021.

Ngày 21/6, Thường trực HĐND tỉnh đã có thông báo chính thức về việc hoãn tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 –2026.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile