Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII

Sáng 25/7, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.
Khai mạc Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga lần thứ nhất năm 2019
khai mac dai hoi mat tran to quoc viet nam tp ha noi lan thu xvii
Quang cảnh Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Về phía lãnh đạo TP Hà Nội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP; Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội;

Dự Đại hội còn có các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang cùng 330 đại biểu chính thức tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, nhân sỹ trí thức, cá nhân tiêu biểu và đại diện MTTQ Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội…

Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được tăng cường, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan hữu quan ngày càng gắn bó chặt chẽ, hiệu quả. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên các cấp đã phát huy tốt vai trò trong việc động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đặc biệt coi trọng là xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Mặt trận các cấp ở thành phố đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, mang tính Nhân dân sâu sắc, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận ngày càng khẳng định rõ vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết, nơi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

Các hoạt động của Mặt trận đã hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng là địa bàn quan trọng để tổ chức các hoạt động; điều kiện hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân từng bước được quan tâm; năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ngày càng được bồi dưỡng nâng cao.

Mặt trận đã tích cực, chủ động hơn trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; trong các phong trào giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; trong thi hành pháp luật và giữ gìn kỷ cương xã hội; trong việc khơi dậy, vun đắp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Trong nhiệm kỳ qua đã xuất hiện nhiều gương sáng, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua do Mặt trận phát động.

Báo cáo cũng chỉ rõ, đạt được kết quả trên là do sự hướng dẫn sát sao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy cơ sở; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của HĐND, UBND và các tổ chức thành viên các cấp trong việc thực hiện chương trình phối hợp hành động.

Mặt trận các cấp đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lựa chọn, cụ thể hóa bằng những công việc trọng tâm để thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, đặc biệt là việc phát huy dân chủ, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các chương trình công tác của Mặt trận.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của thành phố; trong chỉ đạo đã thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, động viên khen thưởng kịp thời.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, các tầng lớp nhân dân nên đã tạo được sự đồng thuận xã hội, xây dựng niềm tin, động viên được nguồn lực to lớn của nhân dân.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp không ngừng nỗ lực vươn lên, tích cực học tập, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với mục tiêu tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đặt ra một số mục tiêu cơ bản như: 100% MTTQ Việt Nam cấp huyện thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; 100% các đơn vị Mặt trận các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chủ đề hàng năm; 100% tổ chức Mặt trận các cấp xây dựng kế hoạch và giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; 100% đơn vị Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân...

Cùng với đó, phối hợp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; phấn đấu 65% khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa; từ 88% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa trở lên; phối hợp hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ở cơ sở tỉ lệ thành công đạt 85% trở lên…

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội được tổ chức trọng thể trong 2 ngày (24-25/7).Tại Đại hội, MTTQ Việt Nam Thành phố vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất.

Xem phiên bản mobile