Khai mạc Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thành đoàn lần thứ XXI

Chiều 26/5, phiên thứ nhất Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.
Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn lần thứ XXI Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong xây dựng Đảng

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”, Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX; Quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố và Đảng bộ cơ quan ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Quang Chương
Xem phiên bản mobile