Kết quả một tháng xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

Mùi nền không khí tổng hợp đo tại hiện trường bãi rác Nam Sơn sau 01 tháng xử lý giảm về 1 tức giảm tới 99,7%. Đây là chỉ số quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực người dân sinh sống. Cảm quan không còn mùi hôi thối, dự án đã tiến triển như dự kiến ban đầu của các chuyên gia.
Kết quả sau 7 ngày thí điểm xử lý mùi tại bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Nhật Bản

Ngày 04/12/2020, Sở Xây dựng Hà Nội ra văn bản số 11794/SXD-HT, đề nghị JVE Group chuẩn bị máy móc, thiết bị, nhân lực để lắp đặt, vận hành thiết bị khử mùi theo tiến độ đã thống nhất. Trong quá trình thực hiện phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền về công nghệ, công khai hiệu quả xử lý, góp phần giải tỏa bức xúc dân sinh về môi trường.

Kết quả một tháng xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch JVE Group

Ngày 28/12/2020, Dự án tài trợ miễn phí thí điểm xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn đã được tiến hành lắp đặt thiết bị máy sục khí nano (công suất của loại máy nano được sử dụng lớn gấp 5 lần công suất của máy nano đã lắp đặt thí điểm tại sông Tô Lịch) tại vị trí đã được giao trong Khu Liên hợp XLCT Nam Sơn.

Và đến 28/01/2021, tròn kết thúc 01 tháng xử lý thí điểm như kế hoạch ban đầu đã đề xuất, đại diện các Sở, ban, ngành, đơn vị đánh giá độc lập, chuyên gia, nhà khoa học tham gia chứng kiến việc đánh giá kết quả sau xử lý và kết thúc Dự án thí điểm.

Kết quả một tháng xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

Kết quả mùi nước rỉ rác trên bờ hồ sau 03 tuần xử lý (Giảm nhiều nhất xuống 8)

Dưới sự chứng kiến của đại diện các Bộ, ngành, người dân 3 xã, Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, nhà khoa học, đại điện cán bộ kỹ thuật 02 đơn vị đánh giá độc lập đã đánh giá dự án theo 2 quy chuẩn:

Đánh giá theo Quy chuẩn mùi “riêng lẻ” của Việt Nam: Giảm 99,9% (tức giảm hơn 1300 lần), đạt Quy chuẩn (QCVN 06:2009/BTNMT)

Ngoài phương pháp đánh giá mùi tổng hợp bằng thiết bị đo mùi hiện đại được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản và đánh giá theo Quy chuẩn của Nhật Bản thì đơn vị đánh giá độc lập là Viện Công nghệ Môi trường (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã thực hiện đánh giá thêm yếu tố mùi riêng lẻ khác theo Quy chuẩn của Việt Nam - QCVN 06:2009/BTNMT để có thêm số liệu tham khảo.

Kết quả cho thấy, nồng độ mùi riêng lẻ của khí H2S (mùi trứng thối) đo trong thời gian trung bình 1 giờ đã giảm nhiều nhất chỉ còn 0.001mg/m3 (thấp hơn và vượt mong đợi so với ngưỡng mà QCVN 06:2009/BTNMT quy định là <0.042 mg/m3, tức chỉ bằng 1/42 lần so với ngưỡng quy định). Trong khi đó, nồng độ mùi riêng lẻ của khí NH3 đo trong thời gian trung bình 1 giờ đã giảm nhiều nhất từ 78,5 mg/m3 xuống 0.06 mg/m3 tức đã giảm tới 99,9% (giảm nhiều nhất lên tới hơn 1300 lần) lượng mùi và không còn mùi hôi thối.

Kết quả một tháng xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản
Kết quả một tháng xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

Đánh giá theo Quy chuẩn mùi “tổng hợp” của Nhật Bản: Giảm 99,4%, đạt Quy chuẩn 02 của Nhật Bản.

Ngày 18/01/2021, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước (thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia – Bộ TN&MT) , Viện Công nghệ môi trường (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã tiến hành đo nồng độ mùi tổng hợp sau 03 tuần tiến hành xử lý bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản.

Đơn vị kiểm định thực hiện đo mùi độc lập sử dụng thiết bị đo mùi tổng hợp cầm tay được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản thì kết quả cho thấy, sau 03 tuần xử lý giá trị nồng độ mùi tổng hợp sau xử lý dưới mặt hồ giảm mạnh nhất từ 999 xuống 6, tức giảm tới 99,4% lượng mùi hôi thối. Ngoài ra, tại 04 vị trí trên bờ hồ, giá trị nồng độ mùi tổng hợp sau 03 tuần xử lý giảm mạnh từ 999 xuống 8, tức giảm tới 99,2% lượng mùi hôi thối. (Trước đó kết quả sau 01 tuần xử lý lần lượt là 97,9% và 98,2%)

Kết quả một tháng xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

Kết quả mùi nước rỉ rác dưới mặt hồ sau 03 tuần xử lý (Giảm nhiều nhất xuống 6)

Như vậy, phương pháp đo định lượng nồng độ mùi tổng hợp nước rỉ rác bằng cách đo trực tiếp dưới mặt hồ và mẫu nước lấy lên trên bờ đều cho giá trị tương đồng nhau (đều hơn 99% tức xấp xỉ 100%) và đều nhỏ hơn rất nhiều ngưỡng quy định Quy chuẩn 02 của Nhật Bản (quy định nồng độ mùi <100). Do chỉ sau 01 tuần xử lý các giá trị nồng độ mùi tổng hợp đã giảm nhiều nhất lên tới 98,2% (gần 100%) nên sau 03 tuần thì biên độ giảm chỉ thay đổi ít thành 99,4% (gần 100%) vì mùi hôi thối đã gần như không còn để có thể giảm được nữa.

Không chỉ ở khu vực hồ chứa nước rỉ rác, mùi không khí tổng hợp xung quanh khu vực thí điểm cũng được đo đạc và đánh giá, đây là chỉ số quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực người dân sinh sống. Kết quả cho thấy, mùi hôi thối đã giảm về 1 tức giảm mạnh 99,7%.

Theo cơ quan chuyên môn và ý kiến của người dân đánh giá thì mùi của bãi rác Nam Sơn chủ yếu là mùi do các ô chứa nước rỉ rác bay lên, và gió lùa vào khu dân cư làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Thời gian qua, Sở Xây dựng Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đã vào cuộc hết sức quyết liệt, áp dụng nhiều giải pháp để giảm mùi bốc lên như che phủ bạt HDPE lên các ô chứa nước rác tại bãi rác Nam Sơn với tinh thần trách nhiệm rất cao vì cuộc sống người dân sống gần Khu Liên hợp XLCT Nam Sơn. Tuy nhiên, các giải pháp hiện tại mặc dù cũng đã góp phần giảm được mùi ở một mức độ nhưng vẫn là các giải pháp "nhốt" khí, "trùm kín khí" mà chưa phải là giải pháp phân hủy tận gốc các khí gây ra mùi.

Công nghệ sục khí Nano của Nhật Bản được kỳ vọng là giải pháp sẽ giải quyết tận gốc, triệt để mùi của bãi rác Nam Sơn trong thời gian tới mà không cần sử dụng hóa chất, rất thân thiện với môi trường và đặc biệt là tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

D.Minh
Xem phiên bản mobile