INFOGRAPHIC: Toàn cảnh kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2022 của Việt Nam

Thực hiện nhất quán phương châm “Sống chung an toàn với dịch COVID-19”, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế Việt Nam đang phục hồi khá nhanh và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực.
Hợp lực chuyển đổi số để phát triển kinh tế số Không có hệ thống pháp lý đủ mạnh, nợ xấu sẽ như "cục máu đông" làm "đột quỵ" nền kinh tế Chủ tịch Quốc hội: Tiền có mà không tiêu được là vướng ở đâu?
INFOGRAPHIC: Toàn cảnh kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 của Việt Nam
INFOGRAPHIC: Toàn cảnh kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 của Việt Nam
INFOGRAPHIC: Toàn cảnh kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 của Việt Nam
INFOGRAPHIC: Toàn cảnh kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 của Việt Nam
Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile