INFOGRAPHIC tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 11 tháng năm 2022

Kinh tế – xã hội Việt Nam trong 11 tháng năm 2022 vẫn giữ vững sự ổn định, các cân đối vĩ mô được đảm bảo, lạm phát trong tầm kiểm soát.
Phiên bản di động