[Infographic] Nhìn lại chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu

Cách đây 65 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, lừng lẫy năm châu. Chiến thắng vĩ đại này cũng đánh dấu sự chấm dứt của chủ nghĩa thực dân tại Việt Nam, kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp.
Xem phiên bản mobile