INFOGRAPHIC kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2022: Vượt qua thách thức, phục hồi mạnh mẽ!

Năm 2022, nền kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo.
Phiên bản di động