INFOGRAPHIC hoạt động doanh nghiệp tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Trong 10 tháng năm 2020, cả nước có gần 111,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.594,1 nghìn tỷ đồng; giảm 2,9% về số doanh nghiệp, tăng 11,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.
Mỗi tháng có 8,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
INFOGRAPHIC hoạt động doanh nghiệp tháng 10 và 10 tháng năm 2020
Nguồn: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile