infographic: Cách chứng minh người có quốc tịch Việt Nam

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 23 tháng 5 năm 2021), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tái hiện 75 năm Quốc hội Việt Nam và HĐND các cấp tỉnh Hải Dương qua hình ảnh Doanh nghiệp bị phạt vì xâm phạm quyền trên biển hiệu của Honda Việt Nam Tối đa 15 năm tù, dư luận đòi “xử thật nặng”

Bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân Việt Nam. Vì vậy, người không có quốc tịch Việt Nam thì không được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.

Dưới đây là 4 cách để chứng minh mình là người có quốc tịch Việt Nam:

Chỉ cần một trong các loại giấy tờ trên để chứng minh là người có quốc tịch Việt Nam
Chỉ cần một trong các loại giấy tờ trên để chứng minh là người có quốc tịch Việt Nam
Hoa Thành
Xem phiên bản mobile