infographic: 6 nhóm đối tượng bắt buộc tham gia BHYT năm 2021

Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.
infographic: 3 trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến BHYT liên quan Covid-19 Người dân được đảm bảo quyền lợi, cơ sở khám chữa bệnh thuận tiện Xét nghiệm Covid-19, có được bảo hiểm y tế chi trả?
infographic: 6 nhóm đối tượng bắt buộc tham gia BHYT năm 2021
Hoa Thành
Xem phiên bản mobile