Infographic: 6 bước cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp

Từ năm 2021, Bộ Công an đã tiến hành cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip trên phạm vi toàn quốc.
Ghi nhận một ngày về địa bàn làm thẻ căn cước gắn chip cho công dân Những giấy tờ có thể thay thế căn cước công dân gắn chíp nếu công an chậm trả Mở đợt cao điểm cấp căn cước công dân lưu động
Người dân khi làm thẻ căn cước công dân sẽ thực hiện qua 6 bước trên
Người dân khi làm thẻ căn cước công dân sẽ thực hiện qua 6 bước trên
Hoa Thành
Xem phiên bản mobile