infographic: 3 trường hợp đặc biệt được nhờ người bầu cử thay

Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử. Quyền bầu cử của mỗi công dân được ghi nhận tại Điều 27 Hiến pháp 2013. Cử tri phải tự mình đi bầu cử và không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ 3 trường hợp đặc biệt dưới đây.
Infographic: 5 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nội Kiểm soát được dịch Covid-19 là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công cuộc bầu cử Trình tự bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại phòng bỏ phiếu
Người dân phải tự bỏ phiếu bầu cử, trừ 3 trường hợp trên
Người dân phải tự bỏ phiếu bầu cử, trừ 3 trường hợp trên
Hoa Thành
Xem phiên bản mobile