[Infographic] 14 Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm từng làm cán bộ Đoàn

14/63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố trực thuộc Trung ương từng trải qua công tác Đoàn.
Xem phiên bản mobile