Sóc Trăng:

Huyện Mỹ Xuyên: Điểm sáng về phát triển kinh tế của tỉnh

Sóc Trăng - Năm 2020 được coi là thử thách lớn của chính quyền các cấp và Nhân dân huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, bằng sự đoàn kết, huyện đã vượt qua khó khăn, đưa kinh tế phát triển bền vững.
Nền kinh tế "dịch vụ tại nhà" phát triển trong dịp Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc Nhà báo quốc tế đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong Đổi mới Hải Dương: Phát hiện doanh nghiệp kinh doanh nhiều sản phẩm nghi nhập lậu

Đẩy mạnh phát triển kinh tế

Nhìn lại một năm vừa qua, kinh tế xã hội của huyện Mỹ Xuyên phát triển khá toàn diện. Trong đó, sản xuất nông nghiệp có nhiều khởi sắc, nhất là tình hình sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản vẫn giữ vai trò mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế địa phương.

Trong đó, sản xuất nông nghiệp có nhiều khởi sắc, lĩnh vực sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản vẫn giữ vai trò mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế địa phương.

, sản xuất nông nghiệp có nhiều khởi sắc, lĩnh vực sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản vẫn giữ vai trò mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế địa phương.
, sản xuất nông nghiệp có nhiều khởi sắc, lĩnh vực sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản vẫn giữ vai trò mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế địa phương.

Tổng diện tích trồng lúa 24.712/25.200ha, đạt 98,06% nghị quyết, tăng 261,8ha (trong đó diện tích lúa đặc sản chiếm 77,2%). Huyện Mỹ Xuyên tập trung chỉ đạo quyết liệt duy trì mô hình tôm - lúa bền vững, kết quả diện tích xuống giống lúa nền tôm vụ mùa 2020 - 2021 được 8.123/9.200 ha, đạt tỷ lệ 88,3%, giảm 255ha so vụ mùa 2019 - 2020. Diện tích xuống giống lúa Đông Xuân năm 2020 - 2021 được 8.167/8.000ha, đạt 102% kế hoạch.

Màu và cây công nghiệp ngắn ngày phát triển ổn định với 7.451/6.800ha, đạt 109,57% nghị quyết, tăng 224,7ha; Lợi nhuận bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/1.000m2, tăng từ 1 - 1,5 triệu đồng so năm 2019.

Chất lượng đàn gia súc, gia cầm từng bước được nâng lên thông qua các chương trình chuyển giao khoa học - kỹ thuật, lai chọn giống, chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại tập trung, an toàn sinh học. Các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục mang lại hiệu quả kinh tế giúp người dân thoát nghèo. Tổng đàn gia súc toàn huyện 32.698/38.000 con, đạt 86%, giảm 4.415 con so năm 2019. Trong đó, đàn bò sữa 2.265/2.700 con, đạt 83,89% nghị quyết, tăng 197 con so năm 2019. Tổng đàn gia cầm 892.114/330.000 con, đạt 270%, tăng 371.762 con so năm 2019.

Bên cạnh đó, tổng diện tích nuôi thủy sản đạt 20.182/20.000ha. Bình quân lợi nhuận nuôi tôm thẻ 73 triệu đồng/ha; Tôm sú nuôi quản canh cải tiến đạt 38 triệu đồng/ha; Nuôi bán thâm canh đạt 101 triệu đồng/ha.

Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện được 2.212/2.200 tỷ đồng, đạt 100,5% nghị quyết, tăng 390 tỷ đồng so năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội thực hiện được 13.159/12.900 tỷ đồng, đạt 102% nghị quyết, tăng 2.083 tỷ đồng so năm 2019. Nhìn chung, hiệu quả sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định.

An sinh xã hội được đảm bảo

Mỹ Xuyên là một trong những huyện nghèo của tỉnh Sóc Trăng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống (chiếm tỷ lệ 33% dân số toàn huyện). Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận cao của Nhân dân, huyện đã thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Huyện Mỹ Xuyên đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển KT-XH, nhất là trong công tác giảm nghèo. Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo chung của huyện là 27,63% (chuẩn đơn chiều) thì đến hết năm 2019 giảm xuống 1,97% (chuẩn nghèo đa chiều). Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt hơn 48,1 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 26,1 triệu đồng/người/năm so với năm 2011.

Một trong những thành tựu đáng khích lệ nhất của huyện là xây dựng Chương trình Nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI, Huyện ủy Mỹ Xuyên đã có nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả để triển khai. Ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 905/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn Nông thôn mới.

Ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 905/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn Nông thôn mới
Ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 905/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn Nông thôn mới

Trong thời gian tới, huyện Mỹ Xuyên tập trung xây dựng Nông thôn mới nâng cao, với định hướng xây dựng theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất”, bảo đảm thực hiện thường xuyên, lâu dài. Huyện phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, duy trì và nâng chất lượng 10/10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, trong đó có một xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu (xã Ngọc Đông) và hoàn thành huyện Nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, huyện Mỹ Xuyên còn tập trung quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành chức năng huy động nhiều nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực, góp phần nâng cao đời sống của người dân tại địa phương.

Để đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo, dân tộc thiểu số, Mỹ Xuyên đã lắp điện kế mới cho 720/500 hộ, đạt 144%, trong đó có 180/100 hộ Khmer, đạt 180% kế hoạch. Đặc biệt, huyện được Điện lực tỉnh đầu tư thi công nâng cấp, cải tạo và phát triển lưới điện, với tổng vốn đầu tư là 9,825 tỷ đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Với sự quyết tâm đồng bộ của các cấp chính quyền, Nhân dân hợp sức, huyện Mỹ Xuyên đặt quyết tâm ổn định kinh tế, văn hóa, xã hội và từng bước vượt qua khó khăn để phát triển bền vững.
Việt Anh
Xem phiên bản mobile