Huyện Mê Linh đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với phòng, chống dịch Covid-19

Với sự vào cuộc chủ động của cả hệ thống chính trị, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đã đạt được những kết quả phát triển kinh tế xã hội ổn định trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong thời gian qua.
Hà Nội: Công bố, trao quyết định về công tác cán bộ tại Huyện ủy Mê Linh Điều chỉnh đồ án quy hoạch hai dự án tại Mê Linh và Đông Anh Huyện Mê Linh: Chuẩn bị chu đáo để hơn 1.000 cử tri đi bầu cử lại

Năm 2021, một số ngành kinh tế trên địa bàn huyện Mê Linh chịu tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự chủ động ứng phó nên mức độ ảnh hưởng không nhiều và các doanh nghiệp đã có những kế hoạch sản xuất ổn định trở lại.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 vừa qua, tổng giá trị sản xuất một số ngành trên địa bàn đạt 12.626 tỷ đồng, đạt 41,56% kế hoạch, tăng 8,3% so cùng kỳ. Cơ cấu ngành công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp tương ứng là 82,9% - 6,3% - 10,8%.

Bên cạnh đó, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 10.668 tỷ đồng, đạt 39,3% kế hoạch, tăng trưởng 8,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 7,0% và chiếm 55,2% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng 11,1% và chiếm 44,8% tổng giá trị sản xuất công nghiệp.

Huyện Mê Linh đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với phòng, chống dịch Covid-19
Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 của huyện Mê Linh đạt 10.668 tỷ đồng. Ảnh: HNM

Đối với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, mặc dù có một số doanh nghiệp ngừng sản xuất hoặc sản lượng giảm, nhưng nhiều đơn vị có tốc độ phát triển cao như Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam tăng 30,2%; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Synopex Việt Nam tăng 20,8%; Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Star Hair tăng 28,1%; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Channel Well Technology Việt Nam tăng 24,5%.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Tuy nhiên, Huyện ủy, UBND huyện Mê Linh đã thường xuyên chỉ đạo quyết liệt cơ quan thuế, tài chính, kho bạc, UBND các xã, thị trấn triển khai tích cực, phấn đấu đạt kế hoạch dự toán thu NSNN được giao.

Trong 6 tháng năm 2021, tổng thu NSNN trên địa bàn huyện ước đạt 3.302 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 537 tỷ đồng bằng 68,76% dự toán thành phố và 48,17% dự toán HĐND huyện giao.

Trong những tháng cuối còn lại của năm 2021, huyện Mê Linh đã chủ động xây dựng các kịch bản để phát triển kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Huyện Mê Linh đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với phòng, chống dịch Covid-19
Huyện Mê Linh đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền tiếp tục thẩm định và xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện các đề án đã được phê duyệt, phối hợp với các đơn vị liên quan bám sát mục tiêu của đề án, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo hiệu quả đề án.

Song song với công tác phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19, ngày 27/10 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Mê Linh năm 2021.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả đáng khích lệ. 16/16 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tổng số điểm huyện Mê Linh đạt được của 9 tiêu chí huyện Nông thôn mới đạt 96/100 điểm. Nguồn vốn đã huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 đến quý II/2021 là: 4.011.405 triệu đồng.

Đoàn thẩm tra của Thành phố Hà Nội và Đoàn khảo sát thực tế của Trung ương đánh giá cao về kết quả xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Mê Linh. Các đoàn thống nhất cao về huyện Mê Linh đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền tiếp tục thẩm định và xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
Vi Hải
Xem phiên bản mobile