Huyện Gia Lâm: Hủy các quyết định bồi thường GPMB của gia đình bà Chu Thị Vinh

UBND huyện Gia Lâm đã hủy 3 quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) của gia đình bà Chu Thị Vinh trong việc thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ QL5 vào khu công nghiệp Hapro (giai đoạn 1).
Huyện Gia Lâm cần sớm giải quyết đảm bảo quyền lợi cho người dân Huyện Gia Lâm nói gì về nguồn gốc, diện tích đất của gia đình bà Chu Thị Vinh? Sau 43 ngày chuẩn bị, chính quyền huyện Gia Lâm mới "mở cửa" tiếp báo chí

Theo đó, UBND huyện Gia Lâm ngày 5/1/2021 đã ban hành quyết định về việc hủy 3 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của 3 hộ gia đình tại phố Keo, xã Kim Sơn để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ QL5 vào khu công nghiệp Hapro (giai đoạn 1).

Cụ thể, UBND huyện Gia Lâm hủy việc thu hồi 23,1m2 đất của bà Chu Thị Vinh với số tiền bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt là 294.639.810 đồng; 79,5m2 đất của ông Nguyễn Đức Đạt với số tiền bồi thường là 1.215.251.814 đồng và 76,9m2 đất của ông Nguyễn Đức Gia (cùng là cháu bà Vinh) với số tiền bồi thường là 1.203.441.193 đồng.

Huyện Gia Lâm: Hủy các quyết định bồi thường GPMB của gia đình bà Chu Thị Vinh
Quyết định của UBND huyện Gia Lâm hủy các quyết định bồi thường GPMB của gia đình bà Chu Thị Vinh

Trao đổi với phóng viên, đại diện gia đình bà Chu Thị Vinh cho biết, sau khi UBND huyện Gia Lâm đã hủy 3 quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường GPMB, phía chính quyền cũng đã lên phương án bồi thường mới.

Theo dự thảo phương án bồi thường mới, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Gia Lâm xác định chỉ còn đại diện bà Chu Thị Vinh và ông Nguyễn Phẩm Giá là người sử dụng đất, sở hữu tài sản thuộc diện thu hồi. Trong đó, xác định hiện trạng đất gia đình bà Vinh đang sử dụng là 475,6m2 và diện tích nằm trong chỉ giới GPMB là 179,5m2 đất thổ cư, được bồi thường 2.266.205.450 đồng.

Ngoài ra, tính cả các khoản bồi thường, hỗ trợ khác (tài sản gắn liền với đất thu hồi) thì gia đình bà Vinh dự kiến được bồi thường, hỗ trợ tổng cộng 2.646.492.814 đồng.

Huyện Gia Lâm: Hủy các quyết định bồi thường GPMB của gia đình bà Chu Thị Vinh
Trụ sở UBND huyện Gia Lâm

Đại diện gia đình bà Vinh cho biết, gia đình không đồng ý với dự thảo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Gia Lâm và đã làm đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Trung tâm phát triển quỹ đất và Chủ tịch UBND xã Kim Sơn.

Theo đại diện gia đình bà Vinh, phạm vi GPMB của dự án chỉ nằm trong thửa đất số 29, tờ bản đồ số 28 có diện tích là 374m2, phần đất gia đình mua thêm nằm ở phía trong không thuộc phạm vi GPMB. Trong khi đó, bản dự thảo phương án bồi thường lại không nêu rõ tên thửa đất, tờ bản đồ số bao nhiêu.

Bên cạnh đó, năm 1993, bà Nguyễn Thị Lợi mới lập di chúc chuyển quyền sử dụng vĩnh viễn toàn bộ thửa đất số 29, tờ bản đồ số 28 có diện tích là 374m2 cho con gái là Chu Thị Vinh, con rể là Nguyễn Phẩm Giá (có xác nhận của UBND xã Kim Sơn) và hai cháu trai là Nguyễn Đức Gia và Nguyễn Đức Đạt (trong đó cháu Nguyễn Đức Gia và Nguyễn Đức Đạt mỗi cháu 94m2, phần diện tích còn lại là 186m2 thuộc quyền sử dụng của bà Vinh, ông Giá).

"Việc UBND xã Kim Sơn và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm thực hiện lập phương án bồi thường với các thông tin về tên người sử dụng đất, sở hữu tài sản thu hồi mang tên ông bà Chu Thị Vinh và Nguyễn Phẩm Giá, diện tích khu đất là 475,6m2; nguồn gốc, thời gian sử dụng đất trước 18/12/1980 là không đúng với các hồ sơ pháp lý của thửa đất của chúng tôi'', đại diện gia đình bà Vinh chia sẻ.

Gia đình bà Vinh lý giải, theo bản Trích lục từ bản đồ địa chính đo đạc năm 1993, tỷ lệ 1:500 của UBND xã Kim Sơn thì xã đã xác nhận thửa đất thuộc tờ bản đồ số 28, thửa đất số 29 có diện tích là 374m2..Bên cạnh đó, thực hiện theo di chúc của bà Nguyễn Thị Lợi, gia đình đã mời UBND xã Kim Sơn đến đo đạc và chia thửa đất này thành 3 phần.

Cụ thể, thửa đất được chia thành 3 gồm: Thửa đất 29(1), tờ bản đồ 28 mang tên Nguyễn Đức Gia (bà Nguyễn Thị Trường Giang); thửa đất 29(2), tờ bản đồ 28 mang tên Nguyễn Đức Đạt (bà Nguyễn Thị Mài) và thửa đất 29(3), tờ bản đồ 28 mang tên Nguyễn Phẩm Giá (bà Chu Thị Vinh).

"Việc chia thửa đất 29, tờ bản đồ 28 như trên đã được cán bộ địa chính UBND xã Kim Sơn đo đạc, lập biên bản xác định ranh giới cho các thửa đất và ký xác nhận và chúng tôi đã thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đất đối với từng thửa với nhà nước theo quy định'', đại diện gia đình bà Vinh cho biết.

Xuân Tường - Thiện Nhân
Xem phiên bản mobile