Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong bảo tồn di sản

Vừa qua, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã tặng giấy khen cho 37 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá trên địa bàn huyện.
Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Đa dạng hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS Nghệ thuật làm gốm của người Chăm - Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp Tăng cường nguồn lực xã hội để phát huy giá trị di sản văn hóa

Huyện Gia Lâm vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, đến nay 100% Ban quản lý di tích các xã, thị trấn và Tiểu ban quản lý di tích các thôn, tổ dân phố được ban hành quyết định thành lập và kiện toàn khi có sự thay đổi nhân sự; 17/20 di tích được lập hồ sơ đề nghị xếp hạng (đạt 85% theo chỉ tiêu Đề án). 4 di tích đã được đón nhận quyết định. 3 địa điểm được UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến; 31/62 di tích được kiểm kê hiện vật (đạt 50% chỉ tiêu của đề án) nâng tổng số di tích trên địa bàn huyện được tiến hành kiểm kê hiện vật là 221/320 di tích.

Ngoài ra, huyện đã đầu tư tu bổ, tôn tạo 37 dự án di tích, xây dựng không gian truyền thống huyện Gia Lâm, trong đó: 24 dự án được chuyển tiếp và 13 dự án mới, với tổng kinh phí là 150 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện từng bước ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 vào tuyên truyền, quảng bá, phát triển du lịch; xây dựng Cổng thông tin du lịch, App du lịch Gia Lâm.

Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong bảo tồn di sản
Nhiều cá nhân, tập thể được tuyên dương vì thành tích trong bảo tồn, phát huy di sản huyện Gia Lâm

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Vân Anh- Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đề nghị, huyện Gia Lâm cần tiếp tục coi nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng di tích là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa, xã hội trên địa bàn. Huyện tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các tổ chức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị với phương châm “Đảng lãnh đạo; Chính quyền quản lý, tạo cơ chế chính sách thuận lợi; tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện”.

Gia Lâm cần huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện; Phấn đấu đến năm 2025 công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.

Cũng nhân dịp này, 20 cá nhân tiêu biểu được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn hoá thể thao và du lịch". UBND huyện Gia Lâm cũng biểu dương khen thưởng 13 tập thể, 27 cá nhân có đóng góp tài liệu, hiện vật trưng bày tại "Không gian truyền thống" huyện Gia Lâm; Tặng giấy khen cho 37 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá trên địa bàn huyện.

PV
Phiên bản di động