Huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) công bố chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2022

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) nhấn mạnh, thời gian tới sẽ tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xác định là 1 trong những tiêu chí đánh giá xếp loại cải cách hành chính.
Thủ tướng trao quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành xây dựng nông thôn mới Hải Dương nỗ lực không ngừng để thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hải Dương sắp có trung tâm thương mại AEON rộng 3,6ha

Ngày 15/3, UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) tổ chức công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các xã, thị trấn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023.

Huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) công bố chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2022
Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng Trần Văn Quyết phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Quyết - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng cho biết, năm 2023, huyện tiếp tục xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên xuốt. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục ngay những hạn chế thiếu sót còn tồn tại trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp, hỗ trợ; kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất để kịp thời tháo gỡ, khắc phục những khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang tiết bị tại bộ phận 1 cửa; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng cũng nhấn mạnh, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xác định là 1 trong những tiêu chí đánh giá xếp loại cuối năm...

Trong năm 2022, với sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu đối với công tác CCHC, ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC và tăng cường tổ chức thực hiện nên điểm chỉ số CCHC ở các xã, thị trấn đã được nâng lên. Một số xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực trong việc nâng cao thứ hạng chỉ số CCHC như: Ngọc Liên, Cẩm Hưng tăng 8 bậc, Thạch Lỗi tăng 5 bậc, Cao An tăng 2 bậc…

Huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) công bố chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2022

Chủ tịch UBND của 3 xã Cao An, Thạch Lỗi và Lương Điền đã được Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng tặng giấy khen.

Các xã, thị trấn thực đã hiện nghiêm sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về kiểm điểm tồn tại hạn chế năm 2021; trong năm 2022 đã triển khai nhiều biện pháp để tổ chức thực hiện, công tác tuyên truyền, kiểm tra được quan tâm; kết quả giải quyết TTHC đúng hạn đạt tỷ lệ cao, không có hồ sơ trễ hạn; kỷ cương, kỷ luật hành chính được nâng lên, đội ngũ cán bộ, công chức đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn về tác phong, nề lối làm việc, ứng xử trong giao tiếp, hiệu quả giải quyết các công việc. Kết quả đánh giá toàn huyện có 7 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Về giải pháp năm 2023, căn cứ vào Chỉ số CCHC năm 2022, các xã, thị trấn tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai CCHC của đơn vị mình, nhất là tập trung vào những lĩnh vực còn yếu của năm 2022.

Các xã tổ chức triển khai, phổ biến, tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác CCHC và việc xác định Chỉ số CCHC hàng năm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác CCHC, đặc biệt là siết chặt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Kịp thời biểu dương, nhân rộng đơn vị làm tốt, rút kinh nghiệm và xử lý các đơn vị chấp hành không tốt, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo phụ trách lĩnh vực; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp…

Hoàng Duy
Phiên bản di động