Huyện Ba Vì: Phấn đấu đạt chuẩn huyện Nông thôn mới trong năm 2021

Theo UBND huyện Ba Vì (Hà Nội), đến thời điểm này, huyện đã có tổng số 21/30 xã đạt tiêu chí Nông thôn mới.
Hà Nội chấp thuận triển khai qui hoạch xây dựng vùng huyện Ba Vì Tổng giá trị sản xuất 9 tháng năm 2020 huyện Ba Vì đạt gần 22.000 tỷ đồng

Trong đó, UBND huyện Ba Vì hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố Hà Nội đánh giá, chấm điểm và xét công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới đối với 3 xã: Tiên Phong, Phú Đông và Yên Bài.

Huyện Ba Vì: Phấn đấu đạt chuẩn huyện Nông thôn mới trong năm 2021
Khu vui chơi, giải trí thuộc xã Yên Bài, huyện Ba Vì được đầu tư theo chương trình Nông thôn mới

Đối với 9 xã còn lại, UBND huyện Ba Vì tiếp tục phê duyệt kế hoạch thực hiện xây dựng Nông thôn mới giai đoạn năm 2020 - 2021; Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu số tiêu chí đăng ký thực hiện trong năm 2020, nhất là các tiêu chí dễ làm, cần ít kinh phí.

Trong mục tiêu thực hiện huyện Nông thôn mới đối với huyện Ba Vì, đã có 6 tiêu chí đạt gồm: Quy hoạch; Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Điện; An ninh - trật tự xã hội; Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới và 3 tiêu chí cơ bản đạt gồm: Thủy lợi; Sản xuất và Môi trường. Riêng về tiêu chí quan trọng nhất là 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới huyện Ba Vì mới đạt con số khá khiêm tốn là 70%.

Theo UBND huyện Ba Vì, nguyên nhân bởi tỷ lệ đạt các tiêu chí không đều giữa các vùng. Huyện còn nhiều xã miền núi khó khăn, đời sống và thu nhập của một bộ phận nông dân còn thấp, nhất là đối với các xã miền núi với tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Huyện Ba Vì: Phấn đấu đạt chuẩn huyện Nông thôn mới trong năm 2021
Trường Tiểu học xã Tiên Phong, huyện Ba Vì

Cũng theo UBND huyện Ba Vì, nguồn lực đầu tư xây dựng Nông thôn mới từ ngân sách còn hạn chế và chưa huy động thu hút được nhiều đơn vị tham gia. Các xã chưa chủ động được nguồn lực để xây dựng Nông thôn mới, chủ yếu trông chờ vào nguồn kinh phí hỗ trợ từ cấp trên.

Trong thời gian tới, UBND huyện Ba Vì tiếp tục củng cố, hoàn thiện các tiêu chí gần đạt, duy trì các tiêu chí đã đạt để giữ vững xã Nông thôn mới; Xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu năm 2021, có một xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Huyện Ba Vì: Phấn đấu đạt chuẩn huyện Nông thôn mới trong năm 2021
Trụ sở UBND xã Yên Bài, huyện Ba Vì

Đối với các xã đang hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới, UBND huyện Ba Vì tiếp tục triển khai theo kế hoạch, giữ vững và duy trì các tiêu chí đã đạt; Huy động mọi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, các nguồn xã hội hóa, từ đấu giá, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng trường học, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn, y tế... đảm bảo đạt các tiêu chí Nông thôn mới.

Huyện Ba Vì phấn đấu đến hết 2021, 100% các xã trên địa bàn huyện được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile