Huy động mọi nguồn lực, khai thác thế mạnh sẵn có của Thủ đô

Theo đánh giá của đại biểu Quốc hội, việc sửa Luật Thủ đô nhằm tạo cơ chế đột phá, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Hà Nội.
Cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội về cải tạo chung cư cũ Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật Thủ đô (sửa đổi) Sáng mai, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Phát biểu tại phiên thảo luận sáng 27/11, đại biểu Nguyễn Quốc Luận (đoàn Yên Bái) bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với sự cần thiết sửa đổi Luật Thủ đô nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đại biểu Nguyễn Quốc Luận, việc sửa Luật Thủ đô nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng, quản lý, thực hiện quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, cơ chế tài chính, chính sách liên vùng, quản lý dân cư...

Đồng thời, việc sửa luật cũng nhằm tạo cơ chế đột phá, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Thủ đô.

Từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội của Hà Nội tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, đưa Thủ đô trở thành trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ lớn, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, là động lực phát triển của vùng và cả nước.

Đại biểu đoàn Yên Bái cho rằng, dự thảo luật đã được cơ quan soạn thảo chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện khá đầy đủ, toàn diện các nhóm chính sách trên cơ sở kế thừa luật hiện hành, đồng thời bổ sung thêm một số chính sách mới, trong đó có nhiều nội dung mang tính đột phá, đặc thù để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện...

Huy động mọi nguồn lực, khai thác thế mạnh sẵn có của Thủ đô
Đại biểu Nguyễn Quốc Luận (đoàn Yên Bái).

Góp ý cụ thể về số lượng đại biểu HĐND TP Hà Nội quy định tại khoản 2 Điều 9, đại biểu Nguyễn Quốc Luận bày tỏ thống nhất với dự thảo luật quy định tăng số lượng đại biểu HĐND TP từ 95 lên 125.

Theo đại biểu Nguyễn Quốc Luận, khi không còn HĐND quận, phường thì vai trò, trách nhiệm trong việc thẩm tra, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng sẽ do HĐND TP đảm nhiệm. Do vậy, việc tăng số lượng đại biểu HĐND TP là hợp lý.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Quốc Luận cũng cho rằng, trong dự thảo đang đề nghị tăng tỷ lệ đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách lên ít nhất 25% là chưa tương ứng với số lượng nhiệm vụ, quyền hạn được tăng thêm của HĐND TP Hà Nội.

Huy động mọi nguồn lực, khai thác thế mạnh sẵn có của Thủ đô
Đại biểu Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng).

Do vậy, đại biểu cho rằng, cơ quan soạn thảo cần xem xét nâng tỷ lệ đại biểu HĐND TP hoạt động chuyên trách có thể lên ít nhất là 30 - 40% như đối với đại biểu Quốc hội để đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND, đại biểu Nguyễn Quốc Luận đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung thêm thẩm quyền cho Thường trực HĐND TP trong việc cho ý kiến thống nhất với UBND TP khi giải quyết những vấn đề phát sinh để tạo tính chủ động, linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ.

Cũng liên quan đến nội dung này, đại biểu Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) đánh giá cao trong năm 2023, HĐND TP Hà Nội đã ban hành nghị quyết rất ưu việt và đột phá đó là quản lý tài sản công.

Đại biểu cũng đề nghị tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách lên từ 25 - 30%; đồng thời có quy định đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động của HĐND TP.

Hậu Lộc
Phiên bản di động