Hủy đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 72 chiếc ô tô cũ theo CPTPP vì không ai tham gia

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) vừa thông báo về việc đề xuất không tổ chức phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2021 do không có doanh nghiệp đăng ký tham gia.
Sắp đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 72 chiếc ô tô cũ theo CPTPP

Trước đó, ngày 8/3, Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng đã thông báo về việc tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các thương nhân kể từ ngày 8/3 đến 17 giời, ngày 24/3/3021.

Tính đến hết thời hạn nêu trên, Hội đồng đấu giá không nhận được bộ hồ sơ nào đăng ký tham gia đấu giá.

Vì vậy, Hội đồng đấu giá thông báo không tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP.

Hủy đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 72 chiếc ô tô cũ theo CPTPP vì không ai tham gia
Ảnh minh họa

Được biết, tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 72 (bảy mươi hai) chiếc xe ô tô đã qua sử dụng (HS: 87.02, 87.03, 87.04), gồm: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 36 chiếc ô tô có dung tích động cơ trên 3.000 cm3 và 36 chiếc ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống.

Theo tìm hiểu, ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu là ô tô trước khi về đến cửa khẩu Việt Nam đã đăng ký lưu hành tại các quốc gia có tiêu chuẩn khí thải tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn khí thải hiện hành của Việt Nam. Bên cạnh đó, ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng xe theo quy định.

Theo Bộ Công thương, mọi thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam đều được tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng. Tuy nhiên, chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP mới được phép nhập khẩu ô tô.

Trước đó, tháng 8/2020, Bộ Công Thương lần đầu tiên thực hiện đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP năm 2020.

Theo đó tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 66 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng thuộc nhóm HS: 87.02, 87.03, 87.04, bao gồm hạn ngạch thuế quan (HNTQ) nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ hơn 3.000 cm3 và HNTQ nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống.

Hậu Lộc
Phiên bản di động