Hưng Yên: Tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt, tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp.
Hưng Yên: Khởi công khu công nghiệp sạch hợp tác với Hàn Quốc Hưng Yên thu hút thêm 64 dự án đầu tư trong và ngoài nước Hưng Yên: Số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 98,5% kế hoạch năm

Từ đầu năm đến nay, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 33 dự án, trong đó, có 14 dự án đầu tư nước ngoài và 19 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư 206,4 triệu USD và 2.374 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 50 dự án, với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 300 triệu USD và 1.590 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 10 dự án khu công nghiệp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích hơn 1,7 nghìn ha.

Hưng Yên: Tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp
Khu công nghiệp Sạch là một trong những khu công nghiệp có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh.

Trong đó, những khu công nghiệp có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh như: Khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Thăng Long II, khu công nghiệp Phố Nối A. Việc các dự án khu công nghiệp được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đã góp phần quan trọng để chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo xây dựng dự án theo tiến độ đăng ký; thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và tạo việc làm cho người lao động.

Thời gian tới, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt, tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp; nhất là phần diện tích còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục.

Công tác tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

PV
Phiên bản di động