Hưng Yên rà soát đối tượng nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã giao cho các ngành chức năng phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ, phải thực hiện trên cơ sở bảo đảm minh bạch, niêm yết công khai.
Hưng Yên: Nới lỏng giãn cách xã hội, cửa hàng không thiết yếu vẫn phải đóng cửa Hưng Yên tiếp tục rà soát người có nguy cơ với dịch Covid-19

Liên quan đến việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Chính phủ, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết đã giao cho các ngành chức năng phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ, phải thực hiện trên cơ sở bảo đảm minh bạch, niêm yết công khai.

Theo ông Phóng, việc bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân là nhiệm vụ cần thiết và cấp thiết ngay lúc này nhằm ổn định đời sống của người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Do đó, cùng với gói hỗ trợ của Chính phủ, Hưng Yên cũng sẽ triển khai ngay chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh.

hung yen ra soat doi tuong nhan tien ho tro dich covid 19
Hưng Yên rà soát các đối tượng nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19.

"Chúng tôi yêu cầu đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tăng thêm nguồn lực cho các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ, giúp đỡ những hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn'', ông Phóng nhấn mạnh.

Để chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ hỗ trợ của Chính phủ được kịp thời, tỉnh Hưng Yên đã triển khai ngay công tác rà soát, tổng hợp. Tính đến ngày 15/4, đối với nhóm đang hưởng trợ cấp, toàn tỉnh có hơn 24.000 người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi; 50.073 người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; số người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo là trên 40.000 người.

Bên cạnh việc triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai gói hỗ trợ đặc thù cho một số nhóm yếu thế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho những đối tượng khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp hàng tháng với khoảng gần 3.700 đối tượng.

Cùng với đó, tỉnh Hưng Yên cũng hỗ trợ cho người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng, không thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng. Dự kiến mức trợ cấp xã hội hàng tháng bằng 50% mức chuẩn trợ cấp xã hội theo quy định. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách cho 2 nhóm đối tượng này dự kiến khoảng 28 tỷ đồng.

"Công tác nhận và chi tiền hỗ trợ cho người dân phải công khai, minh bạch. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi từ dịch bệnh. Chúng tôi đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội có báo cáo chi tiết về phương án triển khai gói hỗ trợ'', lãnh đạo tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.

Trước đó, theo Nghị quyết số 04/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh Hưng Yên đã lên phương án hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Với các nhóm đối tượng là lao động làm việc tại các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ theo hàng tháng và tùy theo tình hình thực tế diễn biến dịch xảy ra nhưng tối đa không quá 3 tháng. Đối với nhóm người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng và được chi trả 1 lần.

"Chúng tôi cũng đã thành lập Ban chỉ đạo bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19 do đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Duy Hưng làm Trưởng ban với nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách và triển khai thực hiện hiệu quả bảo đảm an xinh xã hội; hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh'', đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho biết.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile