Hưng Yên lập Tổ công tác đón ''đại bàng''

Tỉnh Hưng Yên vừa quyết định thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài.
Hưng Yên: Xử phạt thêm doanh nghiệp bất chất quy định bảo vệ môi trường Hưng Yên: Đình chỉ hoạt động doanh nghiệp sản xuất băng keo vi phạm bảo vệ môi trường Hưng Yên cần phát huy mọi nguồn lực, sức mạnh của người dân và doanh nghiệp

Theo đó, Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Hưng Yên làm Tổ trưởng, Tổ phó là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các thành viên gồm lãnh đạo các Sở, ngành liên quan trong tỉnh.

4505 1439 103091337 561501584549741 8682938984944149523 n
Khu công nghiệp Yên Mỹ, Hưng Yên.

Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài có nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh các cơ chế, chính sách về đầu tư để lựa chọn, ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, kinh tế - xã hội của tỉnh và các giải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới.

Đồng thời, Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài cũng có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án có chất lượng; quy mô vốn lớn; công nghệ cao; đổi mới sáng tạo; công nghệ tiên tiến; công ngệ mới; công nghệ sạch; quản trị hiện đại; có giá trị gia tăng cao... phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài cũng phối hợp với các cơ quan Trung ương, các địa phương, các tổ chức trong công tác xúc tiến đầu tư; chủ động xúc tiến đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, gắn với các tiêu chí đầu tư mới; đa dạng hóa các hoạt động và phương thức xúc tiến đầu tư...

Thời gian qua, Hưng Yên vẫn là điểm sáng trong bản đồ thu hút đầu tư trên cả nước.

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, tính đến ngày 20/7/2020, toàn tỉnh này có 477 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động, với tổng số vốn đăng ký là 4.796.640 nghìn USD, trong đó từ đầu năm đến nay có 14 dự án đăng ký mới với số vốn đăng ký là 52.332 nghìn USD.

Các quốc gia có số dự án, vốn đầu tư chủ yếu tại tỉnh Hưng Yên là Nhật Bản dẫn đầu có 166 dự án, vốn đăng ký là 2.958.665 nghìn USD, chiếm 61,68% tổng vốn đăng ký; thứ hai là Hàn Quốc có 145 dự án, vốn đăng ký 723.794 nghìn USD, chiếm 15,09% tổng vốn đăng ký; thứ ba là Trung Quốc có 102 dự án, vốn đăng ký 536.852 nghìn USD, chiếm 11,19% tổng số vốn đăng ký.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile