Hưng Yên đôn đốc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên vừa đề nghị các địa phương tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19; 
Hưng Yên rà soát đối tượng nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19

Sáng 16/5, trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Dũng - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh Hưng Yên vẫn đang rất quyết liệt trong việc triển khai chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo ông Dũng, đến nay, tỉnh Hưng Yên vẫn đang tập trung chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm đối tượng người có công, người thuộc hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

hung yen don do c chi tra ho tro nguo i dan ga p kho khan do covid 19
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND thành phố Hưng Yên giám sát hoạt động chi trả tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.

"Tỉnh vẫn đang quyết liệt triển khai, hiện nay vẫn đang tập trung chi trả cho nhóm đối tượng người có công, người thuộc hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội cho xong mới đến nhóm đối tượng người lao động. Công tác rà soát, thống kê người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vẫn đang được tiếp tục triển khai'', ông Dũng cho biết.

''Quá trình nhận hỗ trợ người dân đều phấn khởi, tin tưởng vào chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ kịp thời về kinh tế cho nhân dân trong lúc khó khăn. Việc hỗ trợ bảo đảm công khai, minh bạch; quy trình thực hiện thủ tục hỗ trợ chặt chẽ; cán bộ chi trả được trang bị kiến thức, kỹ năng để kịp thời giải thích thấu đáo cho người dân khi có yêu cầu'', ông Dũng nói thêm.

hung yen don do c chi tra ho tro nguo i dan ga p kho khan do covid 19
Người dân phấn khởi khi tiếp nhận tiền hỗ trợ.

Cũng theo ông Dũng, thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, ngày 15/5/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã có công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố để đôn đốc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên vừa đề nghị các địa phương tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19; kiên quyết không để xảy ra hành vi trục lợi chính sách.

Bên cạnh đó, công tác triển khai phải được thực hiện công khai, minh bạch quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân; thông tin rộng rãi hoạt động chi trả hỗ trợ tại địa phương; thông báo tới người dân thời gian, địa điểm chi trả; niêm yết danh sách người dân được hỗ trợ tại các điểm chi trả.

Cũng theo ông Dũng, trong đợt trao tiền từ gói an sinh xã hội của Chính phủ này, toàn tỉnh Hưng Yên có gần 110 nghìn người thuộc 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ với tổng số tiền trên 131,5 tỷ đồng. Trong đó có trên 20,7 nghìn người có công với cách mạng; trên 42,3 nghìn người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và gần 46 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile