Hưng Yên: Doanh nghiệp bị phạt nặng vì vi phạm nghiêm trọng về môi trường

Công ty TNHH liên danh Lever Việt Nam (thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) vừa bị phạt tới 726 triệu đồng, và bị đình chỉ hoạt động cơ sở 90 ngày do dính hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường

Ông Bùi Thế Cử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH liên danh Lever Việt Nam (gọi tắt là Công ty Lever Việt Nam) có địa chỉ tại phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Người đại diện theo pháp luật là ông Đỗ Trung Hoà – Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Theo quyết định xử phạt, Công ty Lever Việt Nam có 4 hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường, với tổng mức phạt tiền lên tới 726 triệu đồng.

Hành vi thứ nhất: Công ty Lever Việt Nam đã không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy sản xuất hóa mỹ phẩm tại phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào theo quy định.

1344 img 20181107 104529
Ảnh minh họa.

Với hành vi này, công ty bị phạt tiền với mức phạt 380 triệu đồng và phải đình chỉ hoạt động của cơ sở 90 ngày để khắc phục.

Hành vi thứ hai: Công ty đã bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định (tại thời điểm kiểm tra ngày 11/6/2020, khu vực lưu trữ chất thải nguy hại của công ty không có mái che nắng; không có thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; không có vật liệu hấp thụ và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại...).

Với hành vi này, doanh nghiệp bị phạt tiền với mức phạt 90 triệu đồng và buộc phải cải tạo, nâng cấp khu xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Hành vi thứ ba: Công ty đã thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/h – 15.000 m3/h (lưu lượng khí thải đo được 10.967 m3/h).

Với hành vi này, công ty bị phạt tiền với mức phạt 80 triệu đồng, đồng thời phải dừng ngay việc xả khí thải vượt quy chuẩn ra ngoài môi trường, phải xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả thải ra môi trường.

Hành vi thứ tư: Công ty Lever Việt Nam đã cho xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày. Theo kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt có một số thông số vượt cột A QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt: Thông số TSS vượt 12,8 lần; Colifrom vượt 3,1 lần; TDS vượt 2,23 lần; BOD­5 vượt 2,42 lần; NH4+vượt 3,5 lần.

Với hành vi trên, công ty bị phạt tiền với mức phạt chính là 80 triệu đồng, phạt tăng thêm 96 triệu đồng; đồng thời phải dừng ngay việc xả nước thải sinh hoạt vượt quy chuẩn ra môi trưứờng, phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường.

Cũng tại quyết định xử phạt, UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh, UBND thị xã Mỹ Hào kiểm tra, giám sát đối với Công ty Lever Việt Nam thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục hậu quả theo quy định.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile