Hưng Yên cần phát huy mọi nguồn lực, sức mạnh của người dân và doanh nghiệp

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên cần phát huy mọi nguồn lực, sức mạnh của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng và thực hiện các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế...
Người tiền nhiệm bị kỷ luật, TP Hưng Yên có Chủ tịch mới Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Thông báo nêu rõ, trong bối cảnh tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của cả nước, nhiều địa phương tăng trưởng âm, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thực hiện hiệu quả chủ trương của Chính phủ "vừa chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh".

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Hưng Yên là một trong 4 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,83%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 7,38%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,58%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 7,76%; sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 2,55%...

Đồng thời, Hưng Yên là một trong 8 tỉnh đầu tiên trên toàn quốc có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2019; công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả tích cực; công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm; việc phòng, chống dịch Covid-19 được nghiêm túc triển khai thực hiện.

3556 6f566e237d225d6dhop 18 8
Một phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Cổng TTĐT Hưng Yên.

Về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và vốn ODA 7 tháng đầu năm 2020, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, giải ngân được trên 2.700 tỷ đồng, đạt 86,6% kế hoạch Chính phủ giao, là một trong 4 tỉnh dẫn đầu cả nước về giải ngân.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên cần phát huy mọi nguồn lực, sức mạnh của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng và thực hiện các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa đầu tư, thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, doanh nghiệp công nghiệp lớn trong khu vực và thế giới tới đầu tư; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ở các khu, cụm công nghiệp, tạo liên kết chuỗi sản xuất, trở thành động lực cho phát triển công nghiệp; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng thời, tỉnh Hưng Yên cũng cần gắn cải cách hành chính với việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân, xã hội đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, đảm bảo nguyên tắc “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh thuộc nhóm các tỉnh khá của cả nước.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc gắn quyền hạn với trách nhiệm trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức triển khai xây dựng Chính quyền điện tử hiệu quả, bền vững; chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; khẩn trương rà soát, tổ chức liên thông các phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của các đơn vị trực thuộc, bảo đảm 100% kết nối, liên thông 4 cấp hành chính.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh Hưng Yên cần đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; tránh tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư, lãng phí nguồn lực; đồng thời tích cực giám sát, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư công. Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile