Hưng Yên bầu tân Chủ tịch tỉnh

Ông Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Hưng Yên hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2020 Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hưng Yên khóa XVI vừa họp kỳ thứ 14, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, đồng thời kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Ngày 30/11, theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ và Tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Phạm Văn Khuê - Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 49/49 phiếu tán thành.

Hưng Yên bầu tân Chủ tịch tỉnh
Ông Đỗ Tiễn Sỹ - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (người thứ hai từ phải sang) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn (người thứ hai từ trái sang)

Đồng thời, các đại biểu nhất trí biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đối với ông Bùi Thế Cử do ông Cử được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, kỳ họp đã bỏ phiếu với 100% đại biểu tán thành bầu ông Nguyễn Hùng Nam - Bí thư Huyện ủy Kim Động giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết thông qua Tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Phóng để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; biểu quyết nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Phóng.

Ngoài ra, kỳ họp cũng giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm.

Kết quả, ông Trần Quốc Văn được 100% đại biểu tán thành bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Được biết, ông Trần Quốc Văn sinh năm 1968, trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế quốc dân, quê huyện Yên Mỹ (Hưng Yên).

Ông Trần Quốc Văn từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hưng Yên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile