Hơn nửa triệu người bán hàng đa cấp có doanh thu, hoa hồng

Tổng số lượng người có ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp năm 2019 là 1.086.781 người, giảm 159.415 người (khoảng 13 %) so với cuối năm 2018.
'Nổ' thu nhập cao để lừa bán hàng đa cấp trái phép Nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức hội thảo, bán hàng đa cấp bất chấp dịch Covid-19

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2019, trong đó nêu rõ về công tác quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

hon nua trieu nguoi ban hang da cap co doanh thu hoa hong
Tính đến hết tháng 2/2020, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp còn 22 doanh nghiệp, giảm 26% so cuối năm 2018.

Theo đó, trong năm 2019, có 3 doanh nghiệp được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, có 4 doanh nghiệp chủ động chấm dứt hoạt động và 5 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp vì không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định 40/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đến tháng 2/2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiến hành thu hồi giấy chứng nhận của 1 doanh nghiệp, đồng thời có thêm 1 doanh nghiệp hết hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Như vậy, tính đến hết tháng 2/2020, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp còn 22 doanh nghiệp, giảm 26% so cuối năm 2018.

Theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp, tổng số lượng người có ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp năm 2019 là 1.086.781 người, giảm 159.415 người (khoảng 13 %) so với cuối năm 2018. Trong đó, số lượng người có phát sinh doanh thu, hoa hồng chỉ khoảng 504.472 người, chiếm khoảng 50%.

Năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp đối với 4 doanh nghiệp, trong đó đã kết thúc thanh tra và xử phạt 3 doanh nghiệp tổng số tiền phạt hơn 1,4 tỷ đồng; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 1 doanh nghiệp; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 05 doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện hoạt động.

Cùng với 3 doanh nghiệp chấm dứt hoạt động do giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực mà không được gia hạn, hiện nay trên toàn quốc chỉ có 22 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Cũng trong năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận khoảng 100 lượt khiếu nại, đơn kiến nghị, đơn tố cáo… liên quan đến người tham gia bán hàng đa cấp (một số đơn có nhiều người đứng tên). Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trong năm qua có dấu hiệu giảm mạnh so với các năm trước. Các đơn thư nhận được chủ yếu liên quan đến các doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và doanh nghiệp hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile