Hơn 75.000 hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tính đến ngày 4/5, cả nước có tổng cộng trên 75.000 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, với tổng số tiền gia hạn là 24.054 tỷ đồng.
Cách doanh nghiệp FDI trốn thuế tại Việt Nam Ngành thuế rà soát đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid 19

Theo số liệu của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), trong các ngày từ 29/4 đến 04/5/2020 cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận trên 11.500 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Như vậy, số liệu lũy kế tính đến ngày 4/5, cả nước có tổng cộng trên 75.000 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế.

hon 75000 ho so de nghi gia han nop thue va tien thue dat
Hàng quán đóng cửa vì Covid-19.

Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 4/5 là 24.054 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 23.983 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là 7.226 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 14.393 tỷ đồng, tiền thuê đất là 2.364 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân là 71 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân là 63 tỷ đồng, tiền thuê đất là 8 tỷ đồng).

Ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ thời gian qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất do tác động của dịch Covid-19.

Theo chỉ đạo của cấp trên, Tổng cục Thuế đã ban hành các văn bản chỉ đạo cơ quan thuế trên toàn quốc thực hiện triển khai ngay các các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ dự kiến nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Trong đó dự kiến điều chỉnh tăng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/tháng.

Nếu chính sách này được thông qua, sẽ có khoảng 6,8 triệu người được hưởng lợi, trong đó có khoảng 1 triệu đối tượng sẽ không phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2020. Tổng số thu nhập người lao động được giữ lại để tăng thêm cho chi tiêu thêm nhờ việc điều chỉnh này trong năm 2020 khoảng 10,3 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng lên phương án giảm thuế để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Theo đó, dự kiến áp dụng thuế suất 15 - 17% tùy thuộc vào quy mô doanh thu và số lượng lao động của doanh nghiệp, đồng thời cho phép miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh.

Nếu chính sách này được thông qua, sẽ tác động tới 700 nghìn doanh nghiệp, chiếm khoảng 93% tổng số doanh nghiệp cả nước đang hoạt động được hưởng lợi. Qua đó, giảm nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước năm 2020 của số doanh nghiệp này khoảng 7,8 nghìn tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile