Hơn 4.000 công trình thanh niên các cấp được thực hiện trong tuần đầu

Theo báo cáo của Trung ương Đoàn, trong tuần đầu thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 đã có hơn 4.000 công trình thanh niên các cấp được thực hiện với tổng giá trị hơn 54 tỉ đồng.
Tuần 2, Tháng Thanh niên: Gần 4.000 công trình thanh niên các cấp được thực hiện Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện vượt mức 11 chỉ tiêu với hơn 1.300 công trình thanh niên

Ngày 8/6, Trung ương Đoàn đã có báo cáo về tuần đầu thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 (29/5 – 5/6/2022).

Năm nay, Trung ương Đoàn tổ chức lễ ra quân tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa, một trong 74 huyện nghèo của cả nước. Ngay sau lễ ra quân, Ban tổ chức thành lập 6 đoàn công tác tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để hưởng ứng. Tổng nguồn lực được vận động hỗ trợ chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 trong lễ ra quân là hơn 32 tỉ đồng.

Thanh niên tình nguyện tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022
Thanh niên tình nguyện tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ cả nước. Ngay trong tuần 1 của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiều công trình thanh niên được thực hiện trong tuần đầu của chiến dịch với: 90 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá 9,78 tỉ đồng; 429 công trình thanh niên cấp huyện trị giá 26,019 tỉ đồng; 3.610 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá 18,799 tỉ đồng.

Hơn 4.000 công trình thanh niên các cấp được thực hiện trong tuần đầu
Hơn 4.000 công trình thanh niên các cấp được thực hiện trong tuần đầu
Hơn 4.000 công trình thanh niên các cấp được thực hiện trong tuần đầu
Hơn 4.000 công trình thanh niên các cấp được thực hiện trong tuần đầu
Hơn 4.000 công trình thanh niên các cấp được thực hiện trong tuần đầu
Hơn 4.000 công trình thanh niên các cấp được thực hiện trong tuần đầu
Anh Vũ
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động