Hơn 23,8 triệu lượt xe mang về 1.164 tỷ đồng cho 62 trạm BOT

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố thông tin về doanh thu, lưu lượng xe lưu thông qua các trạm BOT tháng 7/2020.
Trạm BOT kêu giảm mạnh doanh thu vì dịch

Theo Tổng cục Đường bộ Việt nam, tổng số sự án đang thu phí là 62 dự án. Tổng số thu tháng 7/2020 là 1.164 tỷ đồng với lưu lượng xe là 23.851.506 lượt.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, công tác giám sát và kiểm tra các dự án BOT trên phạm vi toàn quốc sẽ tiếp tục được duy trì thực hiện theo thẩm quyền được giao.

2628 2247 103803377 303024421096696 1790810608248349358 n
Trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Bộ Giao thông vận tải mới đây cũng đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các nhà đầu tư dự án BOT đôn đốc công tác quản lý vận hành và giám sát chặt việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm BOT.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT, chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và hợp đồng dự án liên quan đến quản lý thu, chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao dự án. Nhà đầu tư BOT phải xây dựng các giải pháp quản lý nội bộ, kiểm tra, xử lý vi phạm, không xảy ra tiêu cực trong quá trình thu phí.

Các nhà đầu tư cũng cần phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương nơi đặt trạm giữ gìn an ninh, trật tự trong quá trình thu phí; đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở, gây phiền hà trong thu phí; xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu nhà đầu tư nghiêm túc tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án và quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải cũng giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo dõi, giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thu, hạch toán và báo cáo doanh thu của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, kịp thời phát hiện tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm vi phạm.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải áp dụng các biện pháp khoa học và công nghệ để kiểm soát thu phí của nhà đầu tư để tránh thất thoát doanh thu. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án đối với các dự án BOT được giao quản lý.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile