Hơn 10 tỷ USD vốn ngoại đổ vào các khu công nghiệp, khu kinh tế

Trong 9 tháng năm 2019, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 397 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 10,1 tỷ USD.
Hòa Phát cho thuê 35 ha đất tại các khu công nghiệp Cả nước có 343 Khu công nghiệp, Khu kinh tế

Theo báo cáo của Vụ Quản lý khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), lũy kế nâng tổng số dự án vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) lên 8.970 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 187,4 tỷ USD.

Trong khi đó, đối với các dự án đầu tư trong nước (ĐTTN), các khu kinh tế (KCN), (KKT) đã thu hút được 388 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt 96,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế nâng tổng số dự án ĐTTN lên hơn 9.140 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 2.074,5 nghìn tỷ đồng.

hon 10 ty usd von ngoai do vao cac khu cong nghiep khu kinh te
Ảnh minh họa.

Cũng theo thống kê, tính đến hết tháng 9 năm 2019 có gần 3,7 triệu lao động đang làm việc tại các KCN, KKT, trong đó số lao động nữ chiếm khoảng 60%.

Hiện có 327 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt xấp xỉ 96,1 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 65,7 nghìn ha, chiếm khoảng 68,4%.

Trong 327 KCN được thành lập, có 256 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 67,6 nghìn ha và 71 KCN đang xây dựng với tổng diện tích khoảng 28,5 nghìn ha. Tỷ lệ lấp đầy các KCN đang hoạt động đạt gần 75%.

Hiện có 17 KKT ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước hơn 845 nghìn ha. Ngoài ra, KKT Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) nằm trong quy hoạch phát triển các KKT nhưng chưa được thành lập.

Lũy kế đến tháng 9 năm 2019 có 35 KCN nằm trong KKT với tổng diện tích khoảng 14 nghìn ha. Trong đó, 20 KCN đang hoạt động với tổng diện tích khoảng 7,8 nghìn ha và 15 KCN đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích khoảng 5,8 nghìn ha.

Dự kiến đến hết tháng 9 năm 2019 có 224/256 KCN đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung (đạt tỷ lệ 87,5%)./.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile