Hôm nay, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội

Chiều nay 30/3, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Đại biểu Quốc hội cảm động lãnh đạo Đảng, Nhà nước bạc tóc lo cho dân giàu, nước mạnh Cử tri mong muốn đại biểu được bầu vào Quốc hội là những người có đức, có tài

Theo chương trình dự kiến, sáng 30/3, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao.

Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận về công tác nhân sự. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp theo, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Hôm nay, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: quochoi.vn

Sang buổi chiều, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp theo, Quốc hội sẽ thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo). Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay trong buổi chiều 30/3, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đồng thời, các đại biểu sau đó sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trần Nghĩa
Xem phiên bản mobile