Hôm nay, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, trình nhân sự để bầu mới

TTTĐ - Hôm nay (2/4), Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để miễn nhiệm Chủ tịch nước và miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.
Hôm nay, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Hôm nay, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội
ổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Trong buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội cũng thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước, sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín; đồng thời, thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình danh sách đề cử bầu Chủ tịch nước để Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Theo chương trình kỳ họp, sáng 5/4, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu, Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ tại Quốc hội.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile