Hôm nay (18/9), thí sinh bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến

Từ hôm nay (18/9) đến đến 17h ngày 30/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Đây là bước bắt buộc trước khi nhập học tại các cơ sở đào tạo. Nếu thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển.
Học sinh lớp 10 trúng tuyển sau phúc khảo nhập học đến hết ngày 30/7 Hà Nội: 99,46% hồ sơ nhập học thành công vào lớp 10 công lập Sở Giáo dục Hà Nội hướng dẫn chi tiết cách xác nhận nhập học vào lớp 10

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, từ ngày 18/9, hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến sẽ được mở.

Bộ GD-ĐT quy định, trước 17h ngày 30/9, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển.

Thí sinh xác nhận nhập học theo các bước hướng dẫn trên website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thí sinh lưu ý, ở bước cuối cùng, cần kiểm tra xem trạng thái đã nhập học hay chưa. Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ không được hủy xác nhận nhập học, nếu muốn hủy xác nhận nhập học phải liên hệ với trường Đại học đó để được giải quyết.

Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến vẫn phải tiếp tục thực hiện nhập học tại cơ sở đào tạo theo kế hoạch, thời gian và quy định của cơ sở đào tạo.

Bắt đầu mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến
Thí sinh sẽ phải nhập học trực tuyến từ hôm nay đến trước 17h ngày 30/9

Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác, để các cơ sở đào tạo xét tuyển xác nhận nhập học theo lịch chung. Đối với xét tuyển có môn năng khiếu, sử dụng điểm năng khiếu của cơ sở đào tạo khác để xét tuyển, thí sinh phải phải liên hệ với cơ sở đào tạo để đăng ký dự thi, dự thi, hoặc nộp điểm thi năng khiếu.

Trong quá trình này, cơ sở đào tạo cần hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình xác nhận nhập học trực tuyến. Thí sinh có thể kiểm tra kết quả xác nhận nhập học sau khi thoát khỏi và đăng nhập lại hệ thống.

Các đơn vị cần nhắc nhở những thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển tiếp tục hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống trực tuyến.

Sơn Thủy
Phiên bản di động