Học tập và làm theo gương Bác góp phần hình thành một lớp thanh niên thời đại mới

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Hải Phòng đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Qua đó, góp phần hình thành một lớp thanh niên Hải Phòng trong thời đại mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh.
Tuyên dương 44 tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo lời Bác 228 tác phẩm về Học tập Bác được tôn vinh, trao thưởng

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành đoàn Hải Phòng, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các cấp bộ Đoàn đã sớm xây dựng chương trình hoạt động thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị. Đến nay, 100% Quận, Huyện đoàn đã xây dựng và ban hành kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố giai đoạn 2016 - 2021.

Theo Thành đoàn Hải Phòng, để Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo thực hiện của Đoàn sớm đi vào cuộc sống, ngày 29/11/2016, đơn vị đã tổ chức lớp tập huấn cho hơn 300 đồng chí là cán bộ Đoàn - Hội - Đội khối trường học trên địa bàn thành phố với chuyên đề “Nội dung cơ bản, cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị”.

Trong năm 2017, đơn vị đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Trung ương Đảng và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” năm 2017.

hoc tap va lam theo guong bac gop phan hinh thanh mot lop thanh nien thoi dai moi

Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Đào Phú Thuỳ Dương

Năm 2018, các Quận, Huyện đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên bám sát nội dung chuyên đề do Trung ương Đoàn ban hành; Đồng thời, đăng tải bộ công cụ infographic về chuyên đề cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trên website và trang fanpage của Đoàn thanh niên thành phố.

Đến năm 2019, nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành Công văn số 2129-CV/TĐTN-BTG ngày 8/3/2019 về thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, gồm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

Chưa dừng lại ở đó, đơn vị còn triển khai nhiều mô hình mới cách làm sáng tạo như: Tiếp cận và khai thác hiệu quả các công cụ truyền thông hiện đại, công nghệ mới để tuyên truyền, vận động tới thanh thiếu nhi.

hoc tap va lam theo guong bac gop phan hinh thanh mot lop thanh nien thoi dai moi
Thành đoàn Hải Phòng phối hợp hỗ trợ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức khai mạc phiên chợ giá “0 đồng”

Trong 4 năm qua, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp, phối hợp với các ngành liên quan đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, giao thông, trật tự xã hội, cải cách hành chính, tăng năng suất lao động.

Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng phát triển về số lượng, chất lượng, quy mô và đa dạng hóa các loại hình, chú trọng tình nguyện theo chuyên đề “Mùa hè xanh, “Hoa phượng đỏ”... Hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn các chương trình “Tình nguyện mùa đông” và “Xuân tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật đỏ - Lễ hội Xuân xồng”, “Ngày hội hiến máu tình nguyện”, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí... được tổ chức rộng khắp trong các cấp bộ Đoàn thành phố.

hoc tap va lam theo guong bac gop phan hinh thanh mot lop thanh nien thoi dai moi
Đoàn viên thanh niên xung kích rọn vệ sinh môi trường tại huyện Thuỷ Nguyên

Ban Thường vụ Thành đoàn còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục thực hiện phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Thanh niên Hải Phòng ứng xử văn hóa, hành động văn minh”, “Xây dựng Hải Phòng xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; Tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động truyền thông, nâng cao kiến thức về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên; Hướng dẫn hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, lập nghiệp, hỗ trợ hộ gia đình trẻ phát triển sản xuất kinh doanh; Rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm cho thanh niên.

Đối với hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về tác hại của các tệ nạn xã hội, thuốc lá, ma túy, sức khỏe sinh sản thanh niên, vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các Quận, Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức cho học sinh vào thăm cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh nhằm tuyên truyền cho thanh, thiếu niên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường...

Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hải Phòng và đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Phó Giám đốc Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố được Thành ủy khen thưởng.

Công tác giáo dục truyền thống được duy trì hiệu quả theo hướng kết hợp hài hòa giữa giáo dục thường xuyên với tổ chức các chương trình, hoạt động lớn. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức tốt từ cơ sở đến thành phố có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, theo hướng đổi mới, sát hợp với nhu cầu, sở thích của thanh thiếu nhi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, tạo hiệu ứng tích cực.

Giáo dục đạo đức, lối sống được quan tâm, chú trọng; Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi tiếp tục được duy trì, triển khai có hiệu quả.

Bên cạnh việc định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tìm hiểu, sưu tầm, thảo luận, giới thiệu các bài nói, bài viết, lời căn dặn của Bác, các cấp bộ Đoàn thành phố đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung học tập Bác về nâng cao sức khỏe thể chất cũng được các cấp bộ Đoàn chú trọng quan tâm. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và đẩy mạnh phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”... Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức “Giải việt dã cúp hoa phượng đỏ và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, thu hút sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các tấm gương, mô hình điển hình cách làm sáng tạo, qua gần 4 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp bộ Đoàn cùng đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo xuất phát từ cơ sở đã được triển khai, duy trì, khẳng định được hiệu quả, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị trên mạng Internet tiếp tục được tập trung triển khai thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, thông tin về vấn đề thời sự, chính trị - xã hội...

Nhằm xây dựng đội ngũ cáo viên của Đoàn đủ về số lượng, thường xuyên bồi dưỡng về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, Ban Thường vụ Thành đoàn đã ban hành Quyết định số 927-QĐ/TĐTN-TG ngày 29/6/2016 về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên do Thành đoàn quản lý. Hoạt động của đội ngũ này đang được duy trì hiệu quả và góp phần không nhỏ vào công tác tuyên truyền.

hoc tap va lam theo guong bac gop phan hinh thanh mot lop thanh nien thoi dai moi
Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng Nông thôn mới

Anh Đào Phú Thuỳ Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, đánh giá: “Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức và phong cách Bác Hồ được đầu tư đổi mới; Việc “học tập” đã gắn chặt với “làm theo” thông qua nhiều phong trào hành động cụ thể, tạo hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa mạnh mẽ như: Phong trào đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, phong trào thanh niên tình nguyện, “hiến máu nhân đạo”… Qua đó, các cơ sở đoàn đã phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ 45 Đoàn viên trẻ trở thành những tấm gương sáng trên nhiều lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, công tác xã hội, phát triển kinh tế, phục vụ cộng đồng, như: Đặng Quang Trung, Lưu Trọng Anh, Nguyễn Hà Xuyên, Nguyễn Quốc Khánh, Phạm Thị Mát...

Việc học tập và làm theo đạo đức của Bác đã góp phần hình thành một lớp thanh niên Hải Phòng trong thời đại mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; Tạo môi trường rèn luyện thuận lợi để bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố...”.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile